Zajęcia dodatkowe dla uczniów prowadzone

 w roku szkolnym  2015/2016

 

Lp. Rodzaj zajęć Klasa Prowadzący dzień godzina
1. Kółko matematyczne II a Agnieszka Federczyk poniedziałek 1245 - 1330
Zajęcia z uczniem mającym trudności w nauce   II a wtorek 1155 - 1240
2. Zajęcia dodatkowe z historii II b G Edyta Głuchowska środa

(co 2 tygodnie)

1425 - 1510
Zajęcia dodatkowe z historii III b G środa

(co 2 tygodnie)

1425 - 1510

 

Zajęcia dodatkowe z historii III a G piątek 1425 - 1510
3. Zajęcia sportowo - rekreacyjne II i III G Przemysław Gryczka poniedziałek 1335 - 1420

1425 - 1510

4. Kółko matematyczno -polonistyczne gr I Ib Ewa Grom poniedziałek 1155 - 1240 
Kółko matematyczno -polonistyczne gr II I b piątek 1155 - 1240 
5.

Zajęcia dodatkowe z geografii  przygotowujące do egzaminu

III a,b G Urszula Jurzyk czwartek 1335 - 1420
Zajęcia dodatkowe z historii VIa środa 1335 - 1420
6. Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne  "Świat wesołej ortografii"   Monika Kędziora piątek 1245 - 1330
Młodzieżowy wolontariat   piątek 1425 - 1510
7. Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu kompetencji VIa Anna Krakowska czwartek 1335 - 1420
Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu kompetencji VI b wtorek 1335 - 1420
8. Koło techniczne   Elżbieta Krasuska     środa 1335 - 1420

Zajęcia komputerowe

Ia sp  piątek 1155 - 1240
9. Zajęcia przygotowujące do sakramentu bierzmowania i I komunii Świętej

sp/gim

ks. Adam Krasuski czwartek

piątek

1335 - 1420

1335 - 1420

10. Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu kompetencji VIa Izabela Król wtorek 1335 - 1420
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze V b wtorek

(co 2 tygodnie)

1245 - 1330
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Vb piątek

(co 2 tygodnie)

1335 - 1420
11. Zajęcia sportowo - rekreacyjne  IV-VI Mirosław Kurek środa 1335 - 1420

1425 - 1510

12. Zajęcia dodatkowe z j. polskiego IVa Bożena Mojska wtorek

piątek

1335 - 1420

1155 - 1240 

13.

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

II b Regina Olszewska czwartek 1155 - 1240

1245 - 1330

Zajęcia z uczniem zdolnym

II b poniedziałek
14. Zajęcia logopedyczne – korekcja wad i zaburzeń mowy.   Magdalena Orzeł  czwartek 1300 - 1400
15. Zajęcia wokalne sp/gim Tomasz Piros poniedziałek

czwartek

1425 - 1510

1425 - 1510

16. Zajęcia dodatkowe z j. polskiego dla uczniów mających trudności z ortografią i czytaniem IIa G Agnieszka Prokopowicz wtorek 1335 - 1420
Zajęcia dodatkowe z j. polskiego III b G

gr I

wtorek

(co 2 tygodnie)

1425 - 1510
Zajęcia dodatkowe z j. polskiego III b G

gr II

piątek

(co 2 tygodnie)

1335 - 1420
17. Zajęcia  dodatkowe z matematyki IV b Joanna Rojewska wtorek

(co 2 tygodnie)

1245 - 1330
Zajęcia dodatkowe z matematyki  przygotowujące do egzaminu III a

 

III b

poniedziałek

piątek

(co 2 tygodnie)

1335 - 1420

1335 - 1420

 

18.  zajęcia przygotowujące do egzaminu z j. rosyjskiego III a, b G Agnieszka Rzepecka

czwartek

1425 - 1510
zajęcia przygotowujące do egzaminu z j. polskiego III a G poniedziałek 1425 - 1510
19. Zajęcia szachowe Ia sp Krzysztof Sulej czwartek 1245 - 1330
Zajęcia szachowe Ib sp piątek 1245 - 1330
20. Zajęcia wyrównawcze III b Krystyna Szczygieł środa 1335 - 1420
Kółko matematyczno -polonistyczne III b piątek 800 - 845
21. Zajęcia z biologii i chemii przygotowujące do egzaminu  III b G Hanna Szewczyk poniedziałek 1425 - 1510
Zajęcia z biologii i chemii przygotowujące do egzaminu  III a G środa 1425 - 1510
22. Zajęcia wyrównawcze II a,b G Agnieszka Tarasiuk środa 1335 - 1420
Zajęcia przygotowujące do egzaminu z j. angielskiego III a,b G czwartek 1425 - 1510
23.

Koło religijno – regionalne

 
III b Magdalena Turemka poniedziałek 1425 - 1510
VI b wtorek 1425 - 1510
24. Zajęcia z fizyki przygotowujące do egzaminu III a,b G Wydra Iwona wtorek 1425 - 1510
Zajęcia  dodatkowe z matematyki IIa G piątek            (co 2 tygodnie) 1155 - 1240
Vb piątek            (co 2 tygodnie) 1155 - 1240
25. Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego VI a

VI b

Beata Wysokińska czwartek

(co 2 tygodnie)

1245 - 1330

1335 - 1420

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego III a piątek 1155 - 1240