Zespół wokalny ,,Wiolinki’’ -

Opiekun: p. Tomasz Piros

 

Zajęcia zespołu odbywają się raz w tygodniu we wtorki po pięciu lekcjach w wymiarze jednej godziny.

W zajęciach uczestniczy dziesięcioro uczniów klas IV i VI SP.

Główne cele zajęć:

  1. kształcenie poczucia rytmu, umuzykalnianie poprzez śpiew, słuchanie muzyki, akompaniamentu,
  2. rozwijanie zdolności muzycznych,
  3. rozwijanie zdolności odbierania wrażeń, spostrzeżeń, uwagi, myślenia, pamiętania, naśladowania,
  4. uczenie przez zabawy ruchowe,
  5. przygotowanie uczniów do udziału w różnego rodzaju imprezach, konkursach, przeglądach, festiwalach szkolnych i pozaszkolnych.