Przed egzaminem ósmoklasisty

i gimnazjalnym

 

 

        Terminy główne egzaminu ósmoklasisty 2019

 

- język polski - 15 kwietnia 2019r. - godz. 9.00 (egzamin będzie trwał 120 minut)

- matematyka - 16 kwietnia 2019r.- godz. 9.00 (egzamin będzie trwał 100 minut)

- język obcy nowożytny - 17 kwietnia 2019r.- godz. 9.00

 (egzamin będzie trwał 90 minut)

więcej informacji >>>>>

 

Egzamin gimnazjalny 2019

część humanistyczna - 10 kwietnia (środa) 2019r.

egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 (egzamin będzie trwał 60 minut)
egzamin z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 (egzamin będzie trwał 90 minut)

 

część matematyczno-przyrodnicza - 11 kwietnia (czwartek) 2019r.

egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 (egzamin będzie trwał 60 minut)
egzamin z zakresu matematyki – godz. 11:00 (egzamin będzie trwał 90 minut)

język obcy nowożytny - 12 kwietnia (piątek) 2019r.

egzamin na poziomie podstawowym – godz. 9:00 (egzamin będzie trwał 60 minut)
egzamin na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 (egzamin będzie trwał 60 minut)

więcej informacji >>>>>

INFORMACJA O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM DLA UCZNIÓW