Przed egzaminem ósmoklasisty

 

 

        Terminy główne egzaminu ósmoklasisty 2020

 

- język polski - 21 kwietnia 2020r. - godz. 9.00 (egzamin będzie trwał 120 minut)

- matematyka - 22 kwietnia 2020r.- godz. 9.00 (egzamin będzie trwał 100 minut)

- język obcy nowożytny - 23 kwietnia 2020r.- godz. 9.00

 (egzamin będzie trwał 90 minut)

więcej informacji >>>>>