SZKOŁA MARZEŃ - PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

PRZEZ  CENTRUM  EDUKACJI  OBYWATELSKIEJ

       

SZKOŁA MARZEŃ

 
 

Podczas minionych wakacji zespół nauczycieli Szkoły Podstawowej w Gręzówce opracował projekt działań, których głównym założeniem jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów szkoły między innymi poprzez angażowanie się w twórcze zajęcia pozalekcyjne i współpracę ze środowiskiem lokalnym. Projekt ten zyskał akceptację Centrum Edukacji Obywatelskiej, dzięki czemu Szkoła Podstawowa w Gręzówce jako jedna z dwóch szkół gminy Łuków oraz jedna z czterech szkół powiatu łukowskiego zakwalifikowała się do ogólnopolskiego programu „Szkoła Marzeń”.

Czym jest ten program?

W dużym skrócie jest to pomoc uczniom ze szkół wiejskich w realizacji swoich edukacyjnych i życiowych planów. Program finansowany jest w 75% przez Europejski Fundusz Społeczny i w 25% przez budżet państwa.

Głowni organizatorzy to: fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

Do programu zgłosiło się 1490 szkół, a do realizacji wybrano projekty 443 szkół.

W Szkole Podstawowej w Gręzówce zaprojektowane działania obejmują zajęcia artystyczne, regionalne, informatyczne i językowe. Trwają od 25 października 2005 roku do 14 października 2006 roku. Swoim zasięgiem projekt obejmie ponad 200 uczniów szkoły. Poza zajęciami pozalekcyjnymi przewidziane są też spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wyjazdy do kina, teatru i muzeum. Wszystko to we współpracy z lokalnym środowiskiem oraz przy wydatnej pomocy władz gminy Łuków.

Szkolnym koordynatorem programu jest wicedyrektor pani Sabina Mioduchowska.

Projekt realizuje dwunastu nauczycieli:

 1. Sójka Dorota

 2. Jurzyk Urszula

 3. Olszewska Regina

 4. Federczyk Tadeusz

 5. Piros Tomasz

 6. Krasuska Elżbieta

 7. Krakowska Anna

 8. Matejko Agnieszka

 9. Mojska Bożena

 10. Szewczyk Hanna

 11. Gryczka Przemysław

 12. Sulej Krzysztof

Obsługą finansowo – księgową zajmują się:

 1. Pani Jadwiga Marciniak – pracownik Gminnego Zespołu Oświatowego.

 2. Pani Dorota Goławska – pracownik Szkoły Podstawowej w Gręzówce.

 

   
 

Zajęcia realizowane w ramach projektu "Szkoła Marzeń"

   
   
  Działanie 1 - "Ścieżkami pamięci - młodzi odkrywcy na start"
  Koło regionalne  - "Ścieżkami pamięci" - opiekun p. Dorota Sójka
  Koło historyczno - regionalne "W poszukiwaniu tradycji" - opiekun p. Urszula Jurzyk
   
 

Działanie 2 - Zajęcia poświęcone rozwijaniu artystycznych zainteresowań uczniów literaturą, muzyką, tańcem.

  Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca - kierownik p. Regina Olszewska, choreograf - p. Renata Pawlikowska, akompaniament - p. Tomasz Piros
  Kabaret  "Nie Patrzcie Na To" - opiekun p. Tadeusz Federczyk
  Koło Wokalno - Taneczne - opiekunowie p. Agnieszka Federczyk, p. Regina Olszewska
  Zespół wokalny "Wiolinki" - opiekun p. Tomasz Piros
   
  Działanie 3 - Szkolne Centrum Informacji - zastosowanie nowoczesnych metody nauczania w pracy z uczniem.
  Koło literackie - "Szlakiem Henryka Sienkiewicza w słowie i obrazie - tradycje literackie w naszym regionie" - opiekun p. Bożena Mojska
  Program edukacji ekologicznej - "Z ekologią za pan brat" - opiekun p. Hanna Szewczyk
  "Warsztaty matematyczne" - opiekun p. Anna Krakowska
  Kółko informatyczne - opiekun p. Elżbieta Krasuska
  Koło języka angielskiego - opiekun p. Agnieszka Matejko
   
  Działanie 4 - "Po pierwsze zdrowie"
  Zajęcia sportowo rekreacyjne - opiekunowie p. Przemysław Gryczka, p. Krzysztof Sulej