Świetlica

w roku szkolnym 2016/2017

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 11.35-11.55

Przerwa

II danie

Edyta Głuchowska

 

M. Turemka

 

Edyta Głuchowska

 

Edyta Głuchowska

 

Edyta Głuchowska

 11.55 -12.45

5.

Edyta Głuchowska

5.

Edyta Głuchowska

M. Turemka

  Edyta Głuchowska   Edyta Głuchowska  

Edyta Głuchowska

 12.45-13.30

6.

Edyta Głuchowska

M. Turemka 

6.

Edyta Głuchowska

 

Edyta Głuchowska

M. Turemka

 

Edyta Głuchowska 

 

Edyta Głuchowska

M. Turemka

 13.35-14.27

7.

Edyta Głuchowska

M. Turemka 

7.

Edyta Głuchowska

 

Edyta Głuchowska

M. Turemka

 

  Edyta Głuchowska  

Edyta Głuchowska

M. Turemka

 

 

 

 

RAMOWY PLAN DNIA

od godz.

do godz.

realizowane zajęcia

 

11.35

11.55

Sprawowanie opieki nad uczniami w czasie przerw obiadowych w stołówce.

 

11.55

12.40

Zajęcia wg planu pracy wychowawczo – dydaktycznej świetlicy.

12.40

12.45

Odprowadzenie uczniów do autobusu szkolnego i sprawowanie opieki do czasu ich odjazdu.

13.35

14.20

Pomoc przy odrabianiu prac domowych.

Gry stolikowe i zabawy dydaktyczne.

Gry sprawnościowe w salce gimnastycznej.

14.20

14.30

Odprowadzenie uczniów do autobusu i sprawowanie opieki do czasu ich odjazdu.

 

 

 CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Kształcenie  podstawowych  norm  społecznego współżycia- stymulowanie rozwoju społecznego dziecka

Bezpieczeństwo, zdrowie i higiena dzieci

Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej

 

Rozwijanie zdolności artystycznych

 

Stymulacja intelektualnego, psychicznego oraz emocjonalnego dzieci

 

 

Konkursy i inicjatywy świetlicowe

Formy realizacji:

1. Wprowadzanie podczas zajęć i zabaw  atmosfery życzliwości i akceptacji.

2.Integrowanie grupy poprzez wspólną zabawę.

3.Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych.

4.Wyrabianie nawyku samodzielności i poszanowania prywatności innych członków grupy.

Formy realizacji:

1.Wyrabianie  nawyków zdrowego trybu życia.

2.Stwarzanie sytuacji do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

3.Wdrażanie do higieny osobistej poprzez stałe działania zawarte w harmonogramie dnia.

 

Formy realizacji:

1. Organizowanie gier i zabaw na świeżym powietrzu.

2.Wprowadzenie gier i zabaw zręcznościowych.

3. wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa podczas zabawy.

 

Formy realizacji:

1.Prowadzenie zajęć plastycznych i technicznych.

2.Wspólne organizowanie wystaw poświęconych własnym pracom.

3.Wdrażanie do estetycznego wykonywania prac.

4. Uczestnictwo dzieci w konkursach plastycznych.

 

Formy realizacji:

1. Pomoc w odrabianiu prac domowych.

2.Prowadzenie zajęć z zakresu żywego słowa – pogadanki, opowiadania.

3.Ćwiczenia utrwalające wiadomości z różnych przedmiotów.

4. Zabawy stymulujące, integracyjne, dramowe.

 

Formy realizacji:

1. Turniej gry w unihokeja dla klas I-III.

2. Turniej gry w dwa ognie dla klas I-III.

3. Turniej gry w piłkę nożną dla klas  I – III.

4. Świetlicowy turniej warcabowy

dla klas  I –III.

5. "Mistrz ortografii" - konkurs świetlicowy dla klas II – III.

 

 

 

GALERIA

    

 Regulamin świetlicy szkolnej  >>>>>>

 

powrót...