Plan pracy świetlicy w roku szkolnym 2019/2020

 

>>>>>

 

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 11.35-11.55

Przerwa

II danie

------------------------

 

M. Orzeł

20

 

 

---------------

 

M. Orzeł

20

 

---------------

 11.55 -12.40

5.

E. Głuchowska

45

5.

M. Orzeł

45

5.

E. Głuchowska

45

 A. Federczyk

45

5.

M. Orzeł

45

5.

A. Federczyk

45

 E. Głuchowska

45

 12.40-13.30

6.

E. Głuchowska

50

 

A. Federczyk

45

(od 12.45)

6.

M. Orzeł

50

6.

E. Głuchowska

50

6.

M. Orzeł

50

 

E. Głuchowska

45

(od 12.45)

 

6.

A. Federczyk

45

 (od 12.45-13.30)

 

E. Głuchowska

50

 13.30-14.30

7.

E. Głuchowska

60

 

A. Federczyk

60

 

7.

M. Orzeł

65

(do 14.35)

 

7.

E. Głuchowska

60

 

A. Federczyk

60

7.

M. Orzeł

65

(do 14.35)

E. Głuchowska

45

 (od 13.35-14.20)

 

7.

A. Federczyk

60

 E. Głuchowska

45

(od 13.35-14.20)

 

 

RAMOWY PLAN DNIA

od godz.

do godz.

realizowane zajęcia

 

11.35

11.55

Sprawowanie opieki nad uczniami w czasie przerw obiadowych w stołówce.

 

11.55

12.40

Zajęcia wg planu pracy wychowawczo – dydaktycznej świetlicy.

12.40

12.45

Odprowadzenie uczniów do autobusu szkolnego i sprawowanie opieki do czasu ich odjazdu.

13.35

14.20

Pomoc przy odrabianiu prac domowych.

Gry stolikowe i zabawy dydaktyczne.

Gry sprawnościowe w salce gimnastycznej.

14.20

14.30

Odprowadzenie uczniów do autobusu i sprawowanie opieki do czasu ich odjazdu.

 

 

 CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Kształcenie  podstawowych  norm  społecznego współżycia- stymulowanie rozwoju społecznego dziecka

Bezpieczeństwo, zdrowie i higiena dzieci

Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej

 

Rozwijanie zdolności artystycznych

 

Stymulacja intelektualnego, psychicznego oraz emocjonalnego dzieci

 

 

Konkursy i inicjatywy świetlicowe

Formy realizacji:

1. Wprowadzanie podczas zajęć i zabaw  atmosfery życzliwości i akceptacji.

2.Integrowanie grupy poprzez wspólną zabawę.

3.Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych.

4.Wyrabianie nawyku samodzielności i poszanowania prywatności innych członków grupy.

Formy realizacji:

1.Wyrabianie  nawyków zdrowego trybu życia.

2.Stwarzanie sytuacji do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

3.Wdrażanie do higieny osobistej poprzez stałe działania zawarte w harmonogramie dnia.

 

Formy realizacji:

1. Organizowanie gier i zabaw na świeżym powietrzu.

2.Wprowadzenie gier i zabaw zręcznościowych.

3. wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa podczas zabawy.

 

Formy realizacji:

1.Prowadzenie zajęć plastycznych i technicznych.

2.Wspólne organizowanie wystaw poświęconych własnym pracom.

3.Wdrażanie do estetycznego wykonywania prac.

4. Uczestnictwo dzieci w konkursach plastycznych.

 

Formy realizacji:

1. Pomoc w odrabianiu prac domowych.

2.Prowadzenie zajęć z zakresu żywego słowa – pogadanki, opowiadania.

3.Ćwiczenia utrwalające wiadomości z różnych przedmiotów.

4. Zabawy stymulujące, integracyjne, dramowe.

 

Formy realizacji:

1. Turniej gry w unihokeja dla klas I-III.

2. Turniej gry w dwa ognie dla klas I-III.

3. Turniej gry w piłkę nożną dla klas  I – III.

4. Świetlicowy turniej warcabowy

dla klas  I –III.

5. "Mistrz ortografii" - konkurs świetlicowy dla klas II – III.

 

 

 

 

„Lecą listki, lecą z klonu i kasztana.
Będą z listków bukieciki 
złote dla nas.

Nazbieramy, nastawiamy na stoliku
tych jesiennych, tych pachnących
bukiecików.”   

BARWNA JESIEŃ W ŚWIETLICY

 

Jesień to niezbyt lubiana pora roku, zwłaszcza jeśli jest mokra, wietrzna, chłodna i ponura. Ma jednak jedną zaletę - dary jesieni, z których można wyczarować piękne, kolorowe prace plastyczne. Jesienią można odbywać długie spacery, z których przyniesiemy nie tylko dobry humor ale i kolorowe liście, kasztany, żołędzie, z których możemy stworzyć niezwykle dekoracje. Świetliczaki wybrały się na taki spacer po Gręzówce, aby pooglądać różne liście i zwrócić uwagę na ich wielokolorowe ubarwienie w okresie jesiennym. Z przyniesionych do świetlicy skarbów powstało wiele pomysłowych prac plastycznych, które pięknie przystroiły świetlicę w barwy jesienne.

 

    

 

 

 

  

 

 

Pani Zima w naszej świetlicy

Jedzie pani Zima

Na koniku białym,

Spotkały ją dzieci,

Pięknie powitały:                                                  

– Droga pani Zimo,

sypnij dużo śniegu,

żeby nam saneczki,

nie ustały w biegu.

 

H. Ożogowska

 

Zmieniające się pory roku mają znaczący wpływ na nasze szkolne otoczenie. Wychowawcy wspólnie z dziećmi tworzą bajkowe dekoracje, które wieszają w sali, stołówce i na korytarzu przy świetlicy.. Teraz, w naszej świetlicy „spadł” puszysty śnieg, dzięki czemu wszyscy wokół mogą poczuć zimowy klimat i lepiej poczuć magię tej pięknej pory roku. Prace uczniów wykonane są różnorodnymi technikami plastycznymi.  Efekty pracy uczniów można zobaczyć na załączonych zdjęciach.  My się zimy nie boimy, a nawet ją lubimy, ciepło ubrani zjeżdżamy na sankach, budujemy igloo i lepimy bałwana. Często wychodzimy na dwór kiedy jest biało. W ten sposób hartujemy nasz organizm!

 

Regulamin świetlicy szkolnej  >>>>>>

 

powrót...