Samorząd Uczniowski

w roku szkolnym 2016/2017

 Przewodnicząca  Kinga Kobojek

Z-ca przewodniczącej   Aleksandra Basiak

Sekretarz  Aleksandra Konstanty

Skarbnik  Dominika Domańska

 

Członkowie:  Aleksandra Rybka, Katarzyna Rytel

 

Opiekunowie: Edyta Głuchowska, Agnieszka Tarasiuk

Rzecznik Praw Ucznia: Mirosłąw Kurek

  

 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego - >>>