Przewodniczący  Anna Przeździak

Z-ca przewodniczącego  Amelia Konstanty

Sekretarz  Mikołaj Kopeć

Skarbnik  Filip Bryzek

Członkowie:  Jakub Mądry, Karolina Celińska -Jakubowicz

 

Opiekunowie: Urszula Jurzyk, Elżbieta Krasuska

Rzecznik Praw Ucznia: Tomasz Piros

  

 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego - >>>