Koło regionalne  - "Ścieżkami pamięci" - opiekun p. Dorota Sójka

 

Na zajęcia pozalekcyjne z edukacji regionalnej zapisało się 22 uczniów z kl. I-VI SP.

Spotkania z uczniami  odbywają się w soboty -  2 razy w miesiącu po 4 godziny oraz w zależności od potrzeb.

OGÓLNE   CELE   EDUKACYJNE  I  WYCHOWAWCZE  ZAJĘĆ:

Podtrzymywanie tradycji, zwyczajów i obrzędów staropolskich oraz  stwarzanie możliwości bezpośredniego kontaktu z nimi społeczności szkolnej i lokalnej.

Uświadomienie wartości regionalnego dziedzictwa kultury  dla kultury narodowej i europejskiej.

      Pielęgnowanie dorobku i historii naszego regionu.

     Wychowanie w poczuciu obowiązku przekazywania kultury regionu przyszłym pokoleniom.

Co robimy na zajęciach?

  ·        Realizujemy projekt – Historia mówiona  – ,,Boże Narodzenie dawniej”, ,,Wielkanoc dawniej”.

  • ,,Architektura drewniana Gręzówki ”- fotografujemy drewnianą zabudowę wsi. Przeprowadzamy wywiady z mieszkańcami, zbieramy i zapisujemy informacje o poszczególnych zabytkach architektury drewnianej (drewnianych domach krytych strzechą, spichlerzach, stodołach, kapliczkach).

·        Przygotowujemy przedstawienia w konwencji teatru ludowego, wykonujemy stroje, rekwizyty, dekorację.

·        Opracowujemy i wydajemy czasopismo ,,Ocalić od zapomnienia”.

·        Opiekujemy się szkolna izbą regionalną.

·        Organizujemy warsztaty kulinarne ,,Z babcinej kuchni”.

·        Organizujemy spotkania z twórcami ludowymi, uczymy się wykonywać różnorodne formy rękodzielnictwa ludowego.