INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH:

 

Adam Wyrzykowski

 

e-mail: iod.lukow@rodowsamorzadach.pl

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – obowiązek informacyjny RODO

(Monitoring ) w Zespole Szkół w Gręzówce >>>>>

 

Szanowni Państwo

„Informujemy, że Pani/Pana  dane osobowe będą przetwarzane przez Zespół Szkół w Gręzówce, Gręzówka 41, 21-400 Łuków, jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujecie. Dane  Pani/Pana będziemy przechowywać do czasu załatwienia sprawy i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Występując w sprawie jako osoba fizyczna przysługuje Pani/Panu  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli się z Panią /Panem skontaktować, a tym samym –załatwić sprawy, w której się Pani/Pan z nami kontaktuje”.

 

 

 

Polityka prywatności

Zarządzenie Dyrektora

Zespołu Szkół w Gręzówce z dnia 31. 10. 2018r.  więcej

 

powrót...