Zarządzenie Nr 0050. 4.2020 Wójta Gminy Łuków z dnia 21 stycznia2020 r.

Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Gręzówce  na rok szkolny 2020/2021 zostały przyjęte do naszej placówki.
Więcej informacji udzielamy telefonicznie.


Przewodniczący komisji rekrutacyjnej
Regina Hermanowicz

dla pozostałych
Jednocześnie przypominam o złożeniu od 11.05.2020r do 15.05.2020r. potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej w Gręzówce.
Wyżej wymieniony dokument można będzie pobrać ze strony  szkoły w zakładce Rekrutacja. Będzie on również dostępny w wersji papierowej w głównym wejściu Zespołu Szkół w Gręzówce.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej
Regina Hermanowicz

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej w Gręzówce

 

Zgłoszenie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Gręzówce na rok szkolny 2020/2021

Zgłoszenie do klasy pierwszej uczniów spoza obwodu  Szkoły Podstawowej w Gręzówce na rok szkolny 2020/2021

 

 

 

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Przedszkola w Gręzówce

Zgłoszenie dzieci do Przedszkola  w Gręzówce na rok szkolny 2020/2021

Zgłoszenie do Przedszkola w Gręzówce  dzieci spoza obwodu  na rok szkolny 2020/2021