Działania w ramach programu "Bliżej Matki Ziemi"

   
 

"Od starożytnej magii do kosmicznych wahadłowców - NIE dla AZBESTU"

30 marca 2017 r. uczniowie klas szóstych, podczas burzy mózgów, zebrali i opracowali najważniejsze informacje dotyczące szkodliwości azbestu, tego, w jaki sposób należy postępować z odpadami zawierającymi azbest, stworzyli gazetkę ścienną. Natomiast Szymon Bojanek, uczeń klasy VI b, przygotował prezentację multimedialną, którą przedstawiał uczniom klas czwartych, piątych i szóstych.

W ramach tego działania ogłoszony został konkurs plastyczny zatytułowany "Kwitnący dach", w którym mogli brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły tworząc makietę przedstawiającą ogród na dachu. Najciekawsze prace zostały wyróżnione i nagrodzone. Konkurs, jak i działania mu towarzyszące, przybliżył uczniom i ich rodzicom fakt, iż taki zielony dach nie tylko efektownie wygląda, ale również znacząco wpływa na poprawę jakości środowiska, natomiast azbest wywołuje wiele chorób, m.in. raka płuc. Zielone dachy zatrzymują kurz i inne zanieczyszczenia, produkują tlen, nawilżają powietrze, pochłaniają hałas oraz poprawiają energooszczędność budynków, dzięki nim, zimą dach zatrzymuje w domu więcej ciepła, a latem chroni przed nadmiernym upałem.

      

 
Na pomoc ZAPYLACZOM

Dzięki temu działaniu uczniowie poznawali gatunki roślin, które możemy sadzić, siać w naszych środowiskach, a które są przyjazne pszczołom i dzikim zapylaczom. Uczennica klasy VIb - Eliza Korlaga stworzyła gazetkę ścienną i prezentację multimedialną dla uczniów naszej szkoły, w której przedstawiła faunę przyjazną pszczołom i innym owadom zapylającym oraz ukazała jak szkodliwe dla owadów i ludzi jest stosowanie pestycydów.

Podczas dnia otwartego - 11 kwietnia 2017r., uczennica Maja Wolny z klasy VIb wręczyła przybyłym do szkoły rodzicom opracowane przez siebie ulotki zatytułowane "STOP pestycydom i wypalaniu traw", w których przedstawiła negatywne skutki tych zjawisk. Uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych 30 maja 2017 roku brali udział w spotkaniu z przedstawicielką OSP w Łukowie - p. Jolantą Grzyb, która omówiła zagrożenia, jakie niesie ze sobą wypalanie traw dla ludzi, zwierząt, środowiska naturalnego. Podkreśliła, że często spotykane zjawisko nie przynosi żadnych korzyści, a jedynie niszczy glebę i niesie ze sobą śmierć dla setek istnień.

W ramach tego działania został ogłoszony konkurs zatytułowany "Tworzymy hotele dla zapylaczy". Uczniowie stworzyli wspaniałe domki dla owadów. Najciekawsze prace zostały wyróżnione. Aby przybliżyć uczniom tematykę piękna świata przyrody, ochrony środowiska na cały rok zaprenumerowane zostało czasopismo National Geographic, które uczniowie będą mogli czytać w czytelni biblioteki szkolnej.

 

Flora i fauna naszej okolicy

2 czerwca 2017r. uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej w Gręzówce uczestniczyli w rowerowych warsztatach ekologicznych, które odbyły się na terenie Rezerwatu Jata.  Mieli możliwość poznania różnorodności biologicznej roślin dziko rosnących w wielogatunkowym lesie o charakterze naturalnym z udziałem jodły. Podczas spotkania z leśnikiem uczestnicy warsztatów ekologicznych przemieszczali się rowerami ścieżką przyrodniczo-edukacyjną o długości 4,6 kilometra, która zaczyna się przy leśniczówce Jata, a kończy przy rezerwacie ścisłym i pomniku AK. Uczniowie wzbogacili się o wiedzę z zakresu gospodarki leśnej i ochrony przyrody. Uczniowie wykonywali zdjęcia, które po wywołaniu stworzyły wystawę zdjęć wyeksponowaną dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły w holu naszej palcówki.  

 

 

"Co chciałbym, aby o ekologii wiedział mój rodzic?"

Uczeń klasy VIb Jakub Rzepecki wykonał prezentację multimedialną na temat "Jak oszczędzać wodę i energię?", która miała nam uświadomić, że dbałość o środowisko zaczyna się od najbliższego otoczenia, domu. Jakub wskazał przykłady oszczędzania wody i energii, które każdy z nas postanowił wcielić w życie.

20 czerwca 2017r. 32 uczniów naszej szkoły wzięło udział w warsztatach ekologicznych w Zakładzie Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków w Łukowie. Celem warsztatów było nie tylko integrowanie młodzieży, pokazanie sposobu aktywnego wypoczynku, czy zapoznanie ze specyfiką pracy oczyszczalni oraz procesem oczyszczania ścieków, ale przede wszystkim uświadomienie potrzeby oszczędzania wody i dbania o środowisko. Po wizycie w ZKiOŚ w Łukowie, uczniowie aktywnie wypoczywali w parku miejskim.

W czerwcu odbył się również konkurs "Rowerowy czerwiec" - ekologicznie i bezpiecznie docieram do szkoły". Uczniowie zaangażowali się również w to działanie. Ubrani w kamizelki odblaskowe dzielnie pokonywali drogę do szkoły na rowerach, dojeżdżając nawet z odległych miejscowości. Najaktywniejsze klasy zostały nagrodzone.

  

powrót...

   
 

                                                                Opracowanie: I. Król