klasa Ia WYCHOWAWCA: p. Regina Hermanowicz

lekcja

godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

800 - 845

 

edukacja

polonistyczna

edukacja

polonistyczna

edukacja

matematyczna

edukacja

polonistyczna

edukacja

polonistyczna

2.

850 – 935

 

edukacja

społeczna

edukacja

matematyczna

w-f

edukacja

matematyczna

edukacja

matematyczna

3.

945–1030

religia

religia

edukacja

polonistyczna

w-f

zaj. techniczne

4.

1050–1135

zaj. komputerowe

 edukacja muzyczna

edukacja

przyrodnicza

j. angielski

j. angielski

5.

1155–1240

     

edukacja

plastyczna

w-f

 

 

klasa Ib WYCHOWAWCA: p. Ewa Grom

lekcja

godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

800 - 845

 

w-f

edukacja

polonistyczna

edukacja

polonistyczna

w-f

zaj. komputerowe

2.

850 – 935

 

edukacja

matematyczna

edukacja

matematyczna

j. angielski

edukacja

matematyczna

edukacja

polonistyczna

3.

945–1030

edukacja

polonistyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja

matematyczna

religia

edukacja

matematyczna

4.

1050–1135

religia

j. angielski

 edukacja społeczna

edukacja

polonistyczna

 w-f

5.

1155–1240

 edukacja plastyczna

edukacja

muzyczna

     

 

klasa IIa     WYCHOWAWCA: p. Regina Olszewska

lekcja

godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

800 - 845

Zaj. komputerowe

 edukacja

polonistyczna

 edukacja

polonistyczna

 edukacja

polonistyczna

edukacja

polonistyczna

2.

850 – 935

w-f

 edukacja matematyczna

 edukacja matematyczna

 edukacja matematyczna

 edukacja

plastyczna

3.

945–1030

edukacja

matematyczna

 j. angielski

w-f

edukacja

przyrodnicza

w-f

4.

1050–1135

 edukacja polonistyczna

edukacja

społeczna

 religia

zaj. techniczne

religia

5.

1155–1240

zaj. szachowe

 

edukacja muzyczna

 

j. angielski

 

klasa IIb   WYCHOWAWCA: p. Agnieszka Federczyk

lekcja

godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

800 - 845

religia

w-f

edukacja

matematyczna

 j. angielski

edukacja

matematyczna

2.

850 – 935

edukacja

polonistyczna

zaj. komputerowe

edukacja plastyczna

edukacja

polonistyczna

edukacja

polonistyczna

3.

945–1030

w-f

edukacja

polonistyczna

edukacja

polonistyczna

edukacja

matematyczna

edukacja

muzyczna

4.

1050–1135

edukacja społeczna

edukacja

matematyczna

j. angielski

w-f

edukacja

przyrodnicza

5.

1155–1240

zaj. techniczne

 

zaj. szachowe

 

religia

 

 

klasa IIIa WYCHOWAWCA: p. Krystyna Szczygieł

lekcja

godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

1.

800 - 845

 edukacja

polonistyczna

 edukacja

polonistyczna

zaj. komputerowe

edukacja

polonistyczna

edukacja

polonistyczna

2.

850 – 935

 edukacja matematyczna

 edukacja matematyczna

religia

edukacja

matematyczna

edukacja

matematyczna

3.

945–1030

 edukacja

plastyczna

 w-f

edukacja

polonistyczna

 zaj. techniczne

edukacja

przyrodnicza

4.

1050–1135

 w-f

edukacja

muzyczna

edukacja

matematyczna

religia

edukacja społeczna

5.

1155–1240

 j. angielski

 

j. angielski

w-f

 

 

 

klasa IVa WYCHOWAWCA: p. Tomasz Piros

lekcja

godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

1.

800 - 845

j. polski

informatyka

w-f

j. polski

w-f

2.

850 – 935

matematyka

matematyka

technika

matematyka

matematyka

3.

945–1030

j. angielski

w-f

muzyka

 j. angielski

religia

4.

1050–1135

zaj. z wych.

przyroda

przyroda

religia

j. polski

5.

1155–1240

 

 j. angielski

wdż

historia

j. polski

6.

1245–1330

 

 j. polski

 

w-f

plastyka

7.

1335–1420

         

 

klasa IVb WYCHOWAWCA: p. Elżbieta Krasuska

lekcja

godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

1.

800 - 845

j. polski

j. polski

w-f

j. polski

w-f

2.

850 – 935

przyroda

j. angielski

j. polski

historia

j. polski

3.

945–1030

matematyka

w-f

matematyka

przyroda

j. angielski

4.

1050–1135

zaj. z wych.

plastyka

informatyka

matematyka

technika

5.

1155–1240

muzyka

 

wdż

religia

matematyka

6.

1245–1330

     

w-f

religia

7.

1335–1420

     

j. angielski

 

 

 

klasa Va WYCHOWAWCA: p. Edyta Głuchowska

lekcja

godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

1.

800 - 845

historia

matematyka

technika

 j. angielski

religia

2.

850 – 935

j. polski

j. polski

w-f

 j. polski

w-f

3.

945–1030

j. polski

informatyka

matematyka

 muzyka

matematyka

4.

1050–1135

zaj. z wych.

biologia

j. angielski

w-f

j. angielski

5.

1155–1240

 geografia

 w-f

plastyka

matematyka

j. polski

6.

1245–1330

 

religia

historia

 

 

7.

1335–1420

    wdż    

 

klasa Vb WYCHOWAWCA: p. Krzysztof Sulej

lekcja

godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

1.

800 - 845

j. polski

matematyka

plastyka

 informatyka

j. angielski

2.

850 – 935

religia

historia

w-f

 religia

w-f

3.

945–1030

geografia

j. polski

j. angielski

 historia

j. polski

4.

1050–1135

zaj. z wych.

j. polski

muzyka

w-f

biologia

5.

1155–1240

 j. angielski

 w-f

j. polski

matematyka

matematyka

6.

1245–1330

matematyka

 

technika

 

 

7.

1335–1420

    wdż    

 

klasa VIa WYCHOWAWCA: p. Katarzyna Strzelec

lekcja

godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

1.

800 - 845

j. polski

matematyka

 j. polski

 przyroda

 j. angielski

2.

850 – 935

zaj. komputerowe

j. polski

religia

 matematyka

religia

3.

945–1030

matematyka

j. polski

 historia i społ.

 w-f

j. polski

4.

1050–1135

zaj. z wych.

 w-f

matematyka

historia i społ.

matematyka

5.

1155–1240

 zaj. techniczne

przyroda

przyroda

plastyka

wdż

6.

1245–1330

j. angielski

j. angielski

w-f

j. polski

 

7.

1335–1420

w-f

muzyka      

 

 

klasa VIb WYCHOWAWCA: p. Urszula Jurzyk

lekcja

godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

1.

800 - 845

przyroda

j. polski

 religia

 matematyka

j. polski

2.

850 – 935

j. angielski

matematyka

przyroda

 historia i społ.

j. polski

3.

945–1030

j. polski

plastyka

 j.angielski

 w-f

matematyka

4.

1050–1135

 zaj. z wych.

 w-f

j. polski

 j. polski

 przyroda

5.

1155–1240

 matematyka

muzyka

matematyka

 j. angielski

 wdż

6.

1245–1330

zaj. komputerowe

historia i społ.

w-f

 

 

7.

1335–1420

w-f

religia

zaj. techniczne

   

 

 

klasa VIIa WYCHOWAWCA: p. Anna Krakowska

lekcja

godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

1.

800 - 845

j. polski

 w-f

 religia

w-f

matematyka

2.

850 – 935

j. polski

 fizyka

 j. angielski

informatyka

 j. angielski

3.

945–1030

chemia

 j. angielski

 matematyka

j. rosyjski

j. polski

4.

1050–1135

 zaj. z wych.

 j. polski

 fizyka

chemia

plastyka

5.

1155–1240

 biologia

matematyka

 w-f

matematyka

 historia

6.

1245–1330

w-f

 biologia

 geografia

historia

geografia

7.

1335–1420

 j. rosyjski

wdż/doradztw. zaw

j. polski

religia

muzyka

 

 

klasa VIIb WYCHOWAWCA: p. Hanna Ślusarczyk

lekcja

godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

1.

800 - 845

j. angielski

 w-f

 chemia

w-f

matematyka

2.

850 – 935

chemia

 matematyka

 j. polski

religia

 j. angielski

3.

945–1030

plastyka

 j. rosyjski

 matematyka

j. polski

 biologia

4.

1050–1135

 zaj. z wych.

 j. polski

 religia

fizyka

 j. polski

5.

1155–1240

 fizyka

historia i społeczeństwo

 w-f

 historia i społeczeństwo

 j. polski

6.

1245–1330

w-f

 muzyka

 biologia

j. angielski

j. rosyjski

7.

1335–1420

 informatyka

wdż/doradztw. zaw

geografia

matematyka

geografia

 

klasa VIIIa WYCHOWAWCA: p. Agnieszka Rzepecka

lekcja

godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

1.

800 - 845

matematyka

 j. angielski

matematyka

j. polski

j. polski

2.

850 – 935

j. angielski

 w-f

biologia

w-f

j. polski

3.

945–1030

j. polski

  matematyka

religia

matematyka

j. angielski

4.

1050–1135

 zaj. z wych.

 informatyka

 w-f

  fizyka

  WOS

5.

1155–1240

w-f

 j. polski

 geografia

 religia

fizyka

6.

1245–1330

j. rosyjski

WOS

 j. rosyjski

chemia

chemia

7.

1335–1420

wdż/

doradztwo zawodowe

historia

 

historia

edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

klasa VIIIb WYCHOWAWCA: p. Izabela Król

lekcja

godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

1.

800 - 845

j. angielski

 j. rosyjski

j. angielski

geografia

j. polski

2.

850 – 935

matematyka

 w-f

matematyka

w-f

j. polski

3.

945–1030

j. polski

  historia

biologia

j. angielski

edukacja dla bezpieczeństwa

4.

1050–1135

 zaj. z wych.

matematyka

 w-f

matematyka

  fizyka

5.

1155–1240

w-f

 informatyka

 religia

 chemia

historia

6.

1245–1330

chemia

j. polski

 j. polski

religia

WOS

7.

1335–1420

 wdż/

doradztwo zawodowe

 

WOS

fizyka

j. rosyjski

 

 GIMNAZJUM

klasa IIIa WYCHOWAWCA: p.Hanna Szewczyk

 

lekcja

godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

1.

800 - 845

matematyka

j. polski

fizyka

religia

fizyka

2.

850 – 935

geografia

j.angielski grI

j.rosyjski grII

matematyka

j.angielski grII

j.rosyjski grI

chemia

3.

945–1030

j.angielski grI

j.rosyjski grII

geografia

w-f

matematyka

w-f

4.

1050–1135

zaj. z wych.

matematyka

biologia

j. polski

matematyka

5.

1155–1240

 historia

j.angielski grII

j.rosyjski grI

j.angielski grII

j.rosyjski grI

w-f

j.angielski grI

j.rosyjski grII

6.

1245–1330

edukacja dla bezpieczeństwa

w-f

religia

WOS

j. polski

7.

1335–1420

j. polski

historia

   

j. polski

 

klasa IIIb WYCHOWAWCA: p. Joanna Rojewska

lekcja

godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

1.

800 - 845

biologia

historia

matematyka

j. polski

chemia

2.

850 – 935

matematyka

j.angielski grI

j.rosyjski grII

fizyka

j.angielski grII

j.rosyjski grI

matematyka

3.

945–1030

j.angielski grI

j.rosyjski grII

matematyka

w-f

religia

w-f

4.

1050–1135

zaj. z wych.

fizyka

geografia

historia

j. polski

5.

1155–1240

j. polski

j.angielski grII

j.rosyjski grI

j.angielski grII

j.rosyjski grI

w-f

j.angielski grI

j.rosyjski grII

6.

1245–1330

j. polski

w-f

j.polski

matematyka

edukacja dla bezpieczeństwa

7.

1335–1420

geografia

 

religia

wdż

WOS

 

 

powrót >>>