klasa Ia WYCHOWAWCA: p. Krystyna Szczygieł

lekcja

godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

1.

800 - 845

j. angielski

w-f

edukacja

polonistyczna

 

j. angielski

edukacja

przyrodnicza

2.

850 – 935

w-f

 edukacja społeczna

w-f

edukacja

polonistyczna

edukacja

polonistyczna

3.

945–1030

 edukacja

polonistyczna

 edukacja

matematyczna

edukacja

matematyczna

edukacja

matematyczna

zajęcia komputerowe

4.

1050–1135

 edukacja matematyczna

 edukacja polonistyczna

zajęcia

techniczne

religia

religia

5.

1155–1240

 edukacja

plastyczna

 

edukacja

muzyczna

 

 

 

 

 

klasa Ib WYCHOWAWCA: p. Dorota Sójka

lekcja

godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

800 - 845

 

edukacja

polonistyczna

edukacja

polonistyczna

religia

edukacja

polonistyczna

edukacja

polonistyczna

2.

850 – 935

 

edukacja

muzyczna

edukacja

matematyczna

edukacja

polonistyczna

 

w-f

edukacja

matematyczna

3.

945–1030

w-f

w-f

edukacja

matematyczna

j. angielski

edukacja

przyrodnicza

 

4.

1050–1135

edukacja

matematyczna

 

j. angielski

zajęcia komputerowe

edukacja

plastyczna

 

edukacja

społeczna

 

5.

1155–1240

 

religia

 

zajęcia

techniczne

 

 

 

klasa IIa WYCHOWAWCA: p. Regina Hermanowicz

lekcja

godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

800 - 845

 

edukacja

polonistyczna

edukacja

matematyczna

edukacja

matematyczna

edukacja

społeczna

edukacja

matematyczna

2.

850 – 935

 

edukacja

przyrodnicza

zajęcia komputerowe

religia

w-f

edukacja

polonistyczna

3.

945–1030

edukacja

matematyczna

edukacja

polonistyczna

 

j. angielski

edukacja

polonistyczna

 

w-f

4.

1050–1135

religia

w-f

edukacja

muzyczna

edukacja

plastyczna

 

zajęcia

techniczne

 

5.

1155–1240

   

edukacja

polonistyczna 

j. angielski

 

 

 

klasa IIb WYCHOWAWCA: p. Ewa Grom

lekcja

godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

800 - 845

 

w-f

edukacja

polonistyczna

w-f

edukacja

polonistyczna

 

edukacja

polonistyczna

 

2.

850 – 935

 

edukacja

matematyczna

edukacja przyrodnicza

 

edukacja

polonistyczna

zajęcia

techniczne

 

edukacja

społeczna

3.

945–1030

edukacja

polonistyczna

 

edukacja

matematyczna

 

edukacja

muzyczna

zajęcia komputerowe

j. angielski

4.

1050–1135

edukacja plastyczna

w-f

religia

edukacja

matematyczna

edukacja

matematyczna

 

5.

1155–1240

 religia

j. angielski

     

 

klasa IIIa     WYCHOWAWCA: p. Regina Olszewska

lekcja

godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

800 - 845

edukacja

polonistyczna

  j. angielski

 

 edukacja

polonistyczna

w-f

edukacja

polonistyczna

2.

850 – 935

edukacja

matematyczna

 

edukacja

polonistyczna

 edukacja matematyczna

zajęcia komputerowe

w-f

3.

945–1030

w-f

edukacja matematyczna

edukacja

przyrodnicza

 edukacja

polonistyczna

edukacja matematyczna

4.

1050–1135

 edukacja muzyczna

edukacja

społeczna

religia

 edukacja społeczna

zajęcia

techniczne

 

5.

1155–1240

 

zajęcia szachowe

 

religia

j. angielski

 

klasa IIIb   WYCHOWAWCA: p. Agnieszka Federczyk

lekcja

godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

800 - 845

edukacja

polonistyczna

 

edukacja

polonistyczna

j. angielski

 religia

zajęcia

techniczne

 

2.

850 – 935

edukacja muzyczna

edukacja

matematyczna

zajęcia komputerowe

edukacja

matematyczna

 edukacja

polonistyczna

3.

945–1030

j. angielski

edukacja

przyrodnicza

edukacja

matematyczna

w-f

 edukacja matematyczna

4.

1050–1135

w-f

edukacja

społeczna

edukacja

polonistyczna

edukacja

polonistyczna

 

w-f

5.

1155–1240

edukacja plastyczna

 

religia

zajęcia szachowe

 

 

 

klasa IV WYCHOWAWCA: p. Agnieszka Rzepecka

lekcja

godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

1.

800 - 845

przyroda

j. polski

w-f

przyroda

informatyka

2.

850 – 935

j. angielski

matematyka

j. polski

w-f

j. angielski

3.

945–1030

j. polski

historia

religia

 religia

technika

4.

1050–1135

zaj. sportowe

zaj. z wych.

matematyka

j.polski

j. polski

5.

1155–1240

matematyka

w-f

j.angielski

plastyka

muzyka

6.

1245–1330

   

wdż

matematyka

 

7.

1335–1420

         

 

 

klasa Va WYCHOWAWCA: p. Tomasz Piros

lekcja

godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

1.

800 - 845

historia

j. polski

matematyka

matematyka

biologia

2.

850 – 935

religia

j. angielski

j. angielski

j. angielski

geografia

3.

945–1030

matematyka

historia

technika

 w-f

religia

4.

1050–1135

plastyka zaj. z wych.

j. polski

informatyka

j. polski

5.

1155–1240

w-f

matematyka

w-f

j. polski

wdż

6.

1245–1330

  w-f  

j. polski

 

7.

1335–1420

  muzyka      

 

klasa Vb WYCHOWAWCA: p. Elżbieta Krasuska

lekcja

godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

1.

800 - 845

j. polski

historia

j. polski

religia

j. polski

2.

850 – 935

j. polski

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

3.

945–1030

geografia

informatyka

historia

w-f

biologia

4.

1050–1135

technika

zaj. z wych.

j.angielski

j. angielski

j. angielski

5.

1155–1240

w-f

muzyka

w-f

j. polski

wdż

6.

1245–1330

plastyka

w-f      

7.

1335–1420

  religia      

 

 

klasa VIa WYCHOWAWCA: p. Edyta Głuchowska

lekcja

godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

1.

800 - 845

j. polski

geografia

informatyka

 j. polski

religia

2.

850 – 935

technika

j. polski

w-f

 matematyka

j. angielski

3.

945–1030

matematyka

w-f

matematyka

 j. angielski

w-f

4.

1050–1135

historia

zaj. z wych.

j. polski

biologia

j. polski

5.

1155–1240

 muzyka

 historia

j. angielski

religia

matematyka

6.

1245–1330

w-f

wdż

 

 

 

7.

1335–1420

plastyka        

 

klasa VIb WYCHOWAWCA: p. Krzysztof Sulej

lekcja

godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

1.

800 - 845

technika

j. polski

matematyka

 plastyka

j. polski

2.

850 – 935

geografia

historia

w-f

 j. polski

matematyka

3.

945–1030

j. polski

w-f

j. polski

 religia

w-f

4.

1050–1135

matematyka

zaj. z wych.

muzyka

matematyka

j. angielski

5.

1155–1240

 j. angielski

 biologia

religia

historia

 

6.

1245–1330

w-f

wdż

 j. angielski

informatyka

 

7.

1335–1420

         

 

 

klasa VIIa WYCHOWAWCA: p. Katarzyna Strzelec

lekcja

godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

1.

800 - 845

j. angielski

matematyka

j. angielski

 chemia

 biologia

2.

850 – 935

j. rosyjski

w-f

matematyka

 muzyka

w-f

3.

945–1030

matematyka

j. polski

 w-f

 biologia

j. angielski

4.

1050–1135

j. polski

zaj. z wych.

j. polski

religia

fizyka

5.

1155–1240

 fizyka

j. rosyjski

geografia

matematyka

historia

6.

1245–1330

chemia

fizyka

religia

historia

j. rosyjski

7.

1335–1420

w-f

doradztwo zawodowe/wdż

fizyka

j. rosyjski j. polski

 

 

klasa VIIb WYCHOWAWCA: p. Urszula Jurzyk

lekcja

godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

1.

800 - 845

geografia

informatyka

 religia

 j. angielski

 matematyka

2.

850 – 935

matematyka

w-f

j. angielski

 biologia

w-f

3.

945–1030

chemia

j. polski

 w-f

 j. polski

j. polski

4.

1050–1135

j. angielski

zaj. z wych.

historia

muzyka

historia

5.

1155–1240

j. polski

matematyka

j. polski

geografia

informatyka

6.

1245–1330

j. polski

plastyka

geografia

religia

biologia

7.

1335–1420

w-f

doradztwo zawodowe/wdż

chemia

matematyka plastyka

 

 

klasa VIIIa WYCHOWAWCA: p. Iwona Wydra

lekcja

godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

1.

800 - 845

j. polski

 w-f

 j. polski

matematyka

w-f

2.

850 – 935

WOS

 historia

 WOS

religia

 matematyka

3.

945–1030

j. angielski

 j. polski

 j. angielski

fizyka

biologia

4.

1050–1135

 chemia

 zaj. z wych.

 w-f

w-f

historia

5.

1155–1240

 informatyka

matematyka

 chemia

j. polski

 j. rosyjski

6.

1245–1330

fizyka

 j. angielski

 matematyka

j. rosyjski

geografia

7.

1335–1420

 doradztwo zawodowe/wdż

 

religia

EDB

j. polski

 

 

klasa VIIIb WYCHOWAWCA: p. Hanna Ślusarczyk

lekcja

godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

1.

800 - 845

matematyka

 w-f

  WOS

j. polski

w-f

2.

850 – 935

j. angielski

 j. polski

religia

j. polski

 biologia

3.

945–1030

WOS

matematyka

 matematyka

j. rosyjski

matematyka

4.

1050–1135

 j. polski

 zaj. z wych.

 w-f

w-f

chemia

5.

1155–1240

 chemia

j. angielski

 fizyka

informatyka

 j. angielski

6.

1245–1330

j. rosyjski

 geografia

 j. polski

EDB

fizyka

7.

1335–1420

doradztwo zawodowe/wdż

historia

historia

religia

 

 

powrót >>>