ZDALNY KĄCIK PEDAGOGA

 

Ze specjalną dedykacją dla ósmoklasistów >>>>>

 

Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował film z serii wsparcie psychologiczne w czasie pandemii. Warto obejrzeć całą serię -  >>>>>

 

wsparcie psychologiczne

 

Tym razem film dla rodziców. Trudny temat o depresji nastolatków -  >>>>>

 

Rozwój umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniem-  >>>>>

 

Uczymy wrażliwości nasze dzieci... "Dokuczali jej w szkole bo była biedna -  >>>>>

ćwiczenia dotyczące emocji: zadowolenie -  >>>>>

Uzależnienie od Internetu -  >>>>>

Mam kompleksy -  >>>>>

Ćwiczenia na wesoło  więcej  >>>>>

Film o koronawirusie  więcej  >>>>>

Książka o koronawirusie  więcej  >>>>>

Nawiązywanie relacji w czasie zabaw ruchowych  więcej  >>>>>

"Świeć się na niebiesko" - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu obchodzony online więcej  >>>>>

JAK ZMOTYWOWAĆ SIĘ DO NAUKI I UCZYĆ SIĘ Z PRZYJEMNOŚCIĄ...?

Tym razem polecam Uczniom i Rodzicom kilka podpowiedzi, jak zmotywować się do pracy. Jak odnaleźć w sobie motywację potrzebną do podjęcia działania i rozpoczęcia  nauki:

https://jaksieuczyc.pl/jak-sie-zmotywowac-do-nauki/

 

Film o koronawirusie

Zachęcam Państwa do wspólnego obejrzenia z dziećmi filmu o koronawirusie, który w bardzo przystępny sposób odpowiada na wiele pytań nurtujących dzieci.

https://www.facebook.com/studiodinksy/videos/2839872769442480/


Drodzy rodzice

Dziś przedstawiamy grafikę, która podpowie wam jak wspierać dzieci w tej zupełnie nowej rzeczywistości, w której się znaleźliśmy

Jest to dla Was szczególnie trudne zadanie, ponieważ "niosąc na plecach" swój lęk starajcie się jednocześnie nie przenosić go na swoje dzieci. Na co zwrócić uwagę

Zerknijcie na naszą grafikę ........

Przydatne linki dla rodziców, nauczycieli dotyczące bezpieczeństwa w sieci:

W trosce o bezpieczeństwo dzieci ustalmy zasady ekranowe. Jak to zrobić?- szczegóły: https://fdds.pl/wp-content/uploads/2020/02/Domowe-Zasady-Ekranowe_FDDS_infografika-A4.pdf

Aktualizujmy wiedzę rodzicielską dotyczącą zagrożeń płynących z internetu: Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie"

https://www.youtube.com/playlist?list=PLx4LSBB1wm-kAddFJ3iyo2Ka9bAs9PO5U

 

Zgłaszajmy zagrożenia: Pomoc telefoniczna i online

Pomoc telefoniczna i online - Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 oraz

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100. W ramach tych dwóch projektów udzielana jest pomoc młodym internautom, rodzicom i profesjonalistom w przypadkach zagrożeń związanych z korzystaniem z internet

Więcej informacji: www.116111.pl oraz www.800100100.pl

 

Ćwiczenia na wesoło dla całej rodziny...:)

Ćwiczenia i zabawy relaksujące to genialny sposób na wyciszenie dla całej rodziny. Dzieci podobnie jak my nie radzą sobie z różnymi emocjami, dlatego rolą rodziców jest stworzenie okazji do tego, żeby pozbyć się takiego bagażu. Podaję zatem kilka propozycji ćwiczeń relaksujących dla dzieci oraz rodziców. To wspaniały sposób na zabawę dla całej rodziny. https://wordwall.net/pl/resource/908376/wf-%C4%87wiczenia-kl-2-3

Zachęcam Państwa do zapoznania dzieci z tą publikacją. Książeczka napisana jest przez Karolinę Piotrowską dla dzieci, aby w prosty sposób wytłumaczyć im, trudną sytuację, która dzieje się wokół nich. Będę wdzięczna, jeśli będą Państwo chętni podzielić się ze mną później uwagą na temat tej książki lub jak dzieci na nią zareagowały. A może chcieliby Państwo poruszyć inne tematy. Zachęcam do kontaktu.

https://karolinapiotrowska.com/wp-content/uploads/2020/03/zostanwdomuebook.pdf?v=9b7d173b068d

 

SZKOLNE DORADZTWO ZAWODOWE

 

Funkcję Szkolnego doradcy zawodowego pełni mgr Katarzyna Strzelec

 

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY REALIZUJĘ NASTĘPUJĄCE ZADANIA:
1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowanie uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

3. Wskazywanie osobom zainteresowanym źródeł dodatkowej informacji na temat:

   * rynku pracy

* alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży

* programów edukacyjnych

4. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom

5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej

6. Współpraca z instytucjami i pracodawcami wspierającymi planowanie kariery zawodowej.

 

Skontaktuj się ze szkolnym doradcą zawodowym:

* Jeżeli chcesz dokonać trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia.

* Jeżeli chcesz opracować własny plan kariery edukacyjnej i zawodowej

* Jeżeli chcesz przygotować się do roli pracownika

* Jeżeli chcesz uzyskać informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla

danego poziomu kształcenia.

 

Przydatne strony:

 

http://www.koweziu.edu.pl/

 

http://www.edukator.koweziu.edu.pl/

 

http://doradztwo.ore.edu.pl/

 

PEDAGOG SZKOLNY

Katarzyna Strzelec

 

Twoje dzieci staną się tym, kim ty jesteś, a więc bądź tym, kim chcesz, by one były”

(Dawid Bly)

 

 

Godziny pracy:

poniedziałek

  9.20 - 14.20

14.25 - 15.25 - zajęcia rewalidacyjne

 wtorek        

8.30 - 13.30

środa

8.30 - 13.30

13.35 - 14.20 - doradztwo zawodowe

czwartek 11.20 - 14.20 

14.20 - 15.20 - zajęcia rewalidacyjne

piątek

 8.50 - 12.50

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

  1. Masz problemy z nauką.

  2. Nie radzisz sobie w kontaktach rówieśniczych.

  3. Jesteś ofiarą agresji słownej, fizycznej.

  4. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

  5. Chciałbyś z kimś porozmawiać.

  6. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

  7. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 

 

ZADANIA PEDAGOGA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach - do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki [...] w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej.

 

CHROŃMY MŁODZIEŻ PRZED DOPALACZAMI

Spotkanie z kuratorem sądowym

Spotkanie z policjantami

Szkolny Tydzień Bezpieczeństwa

Spotkanie z policjantem