Kalendarz roku szkolnego 2016 / 2017

Rozpoczęcie zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2016 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2016 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

Ferie zimowe

dla województw:

lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego

16 -29 stycznia 2017 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

13 – 18  kwietnia 2017 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

 

19 kwietnia 2017 r.

 

20 kwietnia 2017 r.

 

21 kwietnia 2017 r.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23 czerwca 2017 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)