Zarządzenie Wójta Gminy Łuków w sprawie postępowania rekrutacyjnego

Gminny Zespół Oświatowy informuje, że od 25.09 zmieniły się godziny uczęszczania dzieci niepełnosprawnych na basen. Nowe dni i godziny to: wtorek godz. 17.00 i piątek godz. 17.00. Karnety są u Pana G. Rychty.

Nowe zasady korzystania z basenów od stycznia 2018 r.

W ramach Programu „Pływam z Delfinkiem” każde dziecko w wieku 3-16 lat zamieszkałe na terenie Gminy Łuków lub dziecko spoza gminy będące uczniem szkoły i przedszkola prowadzonego przez Gminę Łuków, otrzyma 4 bezpłatne wejścia w miesiącu na pływalnię Delfinek. Rodzic/opiekun prawny otrzyma 1 bezpłatne wejście w miesiącu. Te zasady pozostają bez zmian.

  • każda uprawniona osoba otrzyma karnet na okresy od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 1 października do 30 listopada,
  • niewykorzystane wejścia będzie można realizować w kolejnych miesiącach, a te z okresu styczeń-czerwiec można będzie również wykorzystać na basenach letnich Delfin w okresie od czerwca do sierpnia 2018 r.,
  • bilety będzie można odbierać tak jak dotychczas - w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie, ul. Świderska 12, pok. 42.

 

SKŁAD RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W GRĘZÓWCE

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Przewodnicząca: Anna Woźniak

Z-ca przewodniczącej: Elżbieta Korlaga

Sekretarz:  Alicja Włoczewska

Skarbnik:  Wioletta Czubek

Członkowie:

Małgorzata Rybka-Zakrzewska

Monika Cegiełko

Aleksandra Włoczewska

 

Komisja Rewizyjna:

Barbara Królak

Małgorzata Jankowska

Katarzyna Rybka

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

2 listopada 2018 r.

12 kwietnia 2019r.     

17 kwietnia 2019r.    

 29 kwietnia 2019r.

30 kwietnia 2019r.

   2 maja 2019r.          

18 czerwca 2019r. 

19 czerwca 2019r. 

            Jednocześnie informujemy, że w wyżej wymienionych dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo- opiekuńcze dla uczniów.

W celu właściwej organizacji takich zajęć, uprzejmie prosimy rodziców o wcześniejszą informację o planowanym przybyciu dziecka w szkolne w dniach wolnych od nauki.

 

Dopalacze - informacje dla rodziców i uczniów   więcej..

 

 

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

i szkołę ponadgimnazjalną

 

broszura dla rodziców

 

 

Informacja dla rodziców dotycząca logowania się do systemu  UONET+ czytaj....