Prosimy o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi koronawirusa

definicja przypadku więcej..                 Informacja GIS  więcej..

 

koronawirus_1.jpg koronawirus_2.jpg

koronawirus_3.jpg koronawirus_4.jpg

koronawirus_5.jpg koronawirus_6.jpg

koronawirus_7.jpg koronawirus_8.jpg

koronawirus_9.jpg koronawirus_10.jpg

koronawirus_11.jpg koronawirus_12.jpg

koronawirus_13.jpg koronawirus_15.jpg

koronawirus_16.jpg

SKŁAD RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W GRĘZÓWCE

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Przewodnicząca: Elżbieta Korlaga

Z-ca przewodniczącej: Anna Woźniak

Sekretarz:  Alicja Włoczewska

Skarbnik:  Wioletta Czubek

Członkowie:

Małgorzata Rybka-Zakrzewska

Iwona Goławska

Mariusz Szczygielski

 

Komisja Rewizyjna:

M. Sparzyńska

P. Stefaniak

A. Koper

Nowa instrukcja logowania rodziców do e-dziennika 

 Zarządzenie Wójta Gminy Łuków w sprawie postępowania rekrutacyjnego

Gminny Zespół Oświatowy informuje, że od 25.09 zmieniły się godziny uczęszczania dzieci niepełnosprawnych na basen. Nowe dni i godziny to: wtorek godz. 17.00 i piątek godz. 17.00. Karnety są u Pana G. Rychty.

Nowe zasady korzystania z basenów od stycznia 2018 r.

W ramach Programu „Pływam z Delfinkiem” każde dziecko w wieku 3-16 lat zamieszkałe na terenie Gminy Łuków lub dziecko spoza gminy będące uczniem szkoły i przedszkola prowadzonego przez Gminę Łuków, otrzyma 4 bezpłatne wejścia w miesiącu na pływalnię Delfinek. Rodzic/opiekun prawny otrzyma 1 bezpłatne wejście w miesiącu. Te zasady pozostają bez zmian.

  • każda uprawniona osoba otrzyma karnet na okresy od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 1 października do 30 listopada,
  • niewykorzystane wejścia będzie można realizować w kolejnych miesiącach, a te z okresu styczeń-czerwiec można będzie również wykorzystać na basenach letnich Delfin w okresie od czerwca do sierpnia 2018 r.,
  • bilety będzie można odbierać tak jak dotychczas - w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie, ul. Świderska 12, pok. 42.

 

Dopalacze - informacje dla rodziców i uczniów   więcej..

 

 

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

i szkołę ponadgimnazjalną

 

broszura dla rodziców

 

 

Informacja dla rodziców dotycząca logowania się do systemu  UONET+ czytaj....  

 

  Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Gręzówce, obradując 20.09.2018r. określiła wysokość składki na tzw. "komitet rodzicielski" w roku szkolnym 2018/2019.

Wpłata ma charakter dobrowolny i wynosi 45 zł od rodziny.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

2 stycznia 2020 r.

3 stycznia 2020r.     

21 kwietnia 2020r.    

 22 kwietnia 2020r.

23 kwietnia 2020r.

12 czerwca 2020r. 

24 czerwca 2020r. 

25 czerwca 2020r. 

            Jednocześnie informujemy, że w wyżej wymienionych dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo- opiekuńcze dla uczniów.

W celu właściwej organizacji takich zajęć, uprzejmie prosimy rodziców o wcześniejszą informację o planowanym przybyciu dziecka w szkolne w dniach wolnych od nauki.