NASZA SZKOŁA

 

WIZJA I MISJA SZKOŁY

 

Zespół Szkół w Gręzówce to szkoła otwarta na oczekiwania uczniów i ich rodziców, z którymi blisko współpracuje. Jest popularna w środowisku lokalnym, doceniana i szanowana za swoje osiągnięcia. Właściwe warunki pracy zapewnia dobra organizacja, jasno określone reguły dyscypliny, bezpieczeństwa i samorządności. Pomiędzy grupami tworzącymi społeczność szkoły panuje atmosfera przyjaźni, partnerstwa i tolerancji. Wszyscy czują się odpowiedzialni za szkołę i współuczestniczą w jej zarządzaniu. Uczniowie mają świadomość, po co przychodzą do szkoły; pracownicy - jakie są cele jej działania. W naszej szkole uczą wykwalifikowani, kreatywni nauczyciele, którzy wykorzystują w swojej pracy technologię komputerową i informacyjną. Są oni wspaniałymi wychowawcami, życzliwie nastawionymi do swoich uczniów. Dzięki twórczemu i odpowiedzialnemu stosunkowi do pracy nawiązują dobre kontakty z dziećmi, pozyskują ich zaufanie i sympatię. Istotą naszego działania jest wzbogacenie umiejętności i wiedzy uczniów, uwzględniając potrzeby współczesnej edukacji. Uczniowie korzystają z zajęć pozalekcyjnych, wychodzącym naprzeciw ich zainteresowaniom. Stwarzamy możliwość edukacji uczniom niepełnosprawnym ruchowo. Szkoła jest estetyczna i nowoczesna. Posiada pracownię komputerową wzbogaconą o Internet i pomoce multimedialne.  W naszej placówce funkcjonują: świetlica opiekuńczo – wychowawcza, biblioteka szkolna. Na terenie szkoły znajduje się sala gimnastyczna i boisko sportowe, które służą rozwojowi kultury fizycznej uczniów i pozwalają w atrakcyjny sposób zagospodarować czas wolny od zajęć lekcyjnych. Cała społeczność szkolna angażuje się w tworzenie wokół budynku "zielonej architektury", co przyczynia się do podnoszenia walorów estetycznych terenu.

 

 

JESTEŚMY SZKOŁĄ W KTÓREJ: