Święta Jadwiga Królowa

prezentacja

 

Jadwiga była córką króla Węgier i Polski, Ludwika, a prawnuczką króla Władysława Łokietka. Mając dziesięć lat została koronowana na króla Polski w katedrze wawelskiej w Krakowie. W tak młodym wieku nie łatwo podejmować decyzje. Dlatego na królewskim zamku miała wielu doradców.

.

Jadwiga was a daughter of Louis the Great, king of Hungary and Poland, and great – granddaughter of Polish king Władysław Łokietek. At the age of ten she was crowned King of Poland in the Wawel Cathedral in Cracow. It is not easy to make important decisions for the state, if you are so young. That is why she had many advisers in her court.

Najważniejszym jej doradcą był Pan Jezus. Dlatego Jadwiga często modliła się przed Jego ukrzyżowana figurą w katedrze wawelskiej.

The most important adviser of Jadwiga was Jesus Christ. She often used to pray at His crucified figure in the Wawel Cathedral.

Na zaproszenie panów polskich, książęta litewscy przyjeżdżają ze swoją świtą do Krakowa, aby prosić Jadwigę o rękę dla wielkiego księcia litewskiego Władysława Jagiełły.

 

In answer to the invitation of Polish nobility Lithuanian delegates of  Władysław Jagiełło, the Grand Duke of Lithuania, arrived at Cracow asking for Jadwiga’s hand.

 

….Biorę ciebie, Władysławie, za mężą… mówi dwunastoletnia Jadwiga, zawierając ślub z księciem litewskim Jagiełłą w 1386 roku. Odtąd jest nie tylko królem i królową Polski, ale także i Litwy.

 

… I take you, Władysław, to be my husband…, twelve years’ old Jadwiga is saying to Jagiełło, marrying him in 1386. Since then she was not only the king and queen of Poland, but also of Lithuania.

 

Jako król wyjątkowo serdecznie dba o dobro kraju. Odbywa ważne podróże dyplomatyczne. Stara się o przywrócenie Polsce Lwowa – miasta, które wcześniej jej ojciec oddał Węgrom

As the king Jadwiga took motherly care of the state. She used to travel for important political reason. She made attempts to regain Lvov – the town, which earlier her father gave to the Hungarians.

 

Prowadzi rozmowy z Krzyżakami, przestrzegając ich przed wszczynaniem wojny z Polską. Przewiduje ich klęskę, co zdarzyło się już po jej śmierci w bitwie pod Grunwaldem (w 1410 roku).

 

She carried on political talks with the Teutonic Knights, warning them against starting the war with Poland. She had forseen their fall, that happen already after her death during the battle of Grunwald (1410)

 

Troszczy się o los pokrzywdzonych chłopów. Pilnuje, by wyrządzone szkody zostały naprawione. Ale nadal im współczuje i pyta: A kto im łzy powróci?

 

She looked after the harmed peasants watching till damages were repaired. But still she asked with compassion: Who would return their tears to them?

 

Pewnego dnia spotyka płaczącą kobietę, której syn utonął w Wiśle. Przejęta tym Jadwiga zdejmuje królewski płaszcz i okrywa ciało chłopca. Podanie głosi, że tym miłosiernym gestem uprosiła Boga o życie dla niego.

.

Once she met a woman crying after her son, who got drowned in the Vistula river. Jadwiga with sorrow took her royal coat off and covered with it the dead body. People say that by this charitable act she obtained the grace of life for him.

 

Królowa Jadwiga została pochowana w katedrze wawelskiej z berłem i jabłkiem koronacyjnym wykonanymi z drewna. A gdzie podziały się Jej klejnoty i złoto? Wszystkie  swoje kosztowności ofiarowała na rozbudowę Akademii Krakowskiej, czyli obecnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Queen Jadwiga was buried in the Wawel Cathedral with wooden signs of her royal power, the scepter and apple. But where are her jewels and gold? All her treasures she assigned for the development of Cracow Academy, nowdays the Jagiellonian University.