W LEPSZEJ SZKOLE co roku przybywa "absolwentów" - jest ich już 10
milionów. A nad wszystkim pieczę sprawuje 131 000 nauczycieli.
Nauczyciele uczący języka polskiego i matematyki w klasach IV - VI
Zespołu Szkół w Gręzówce także pracują w tym projekcie. Pomaga on
nam w pracy codziennej i lepszym przygotowaniu naszych uczniów do
sprawdzianu kompetencji po klasie szóstej. 
opracowała: B. Mojska - nauczyciel języka polskiego