KOŁO WOKALNO -TANECZNE  -

Opiekunami koła jest p.Agnieszka Federczyk i p.Regina Olszewska.

 

 

 Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze jednej godz. lekcyjnej. Na zajęcia uczęszczają uczniowie z klasy la oraz IIIb. Obecnie uczęszcza 12 uczniów. Główne cele naszego koła to

1.       Kształtowanie umiejętności rozplanowania ruchu w przestrzeni.

2.       Umiejętność rozróżniania poszczególnych części w piosence.

3.       Uwrażliwianie na czas trwania wartości muzycznych.

4.       Wyrabianie umiejętności poruszania się w przestrzeni.

5.       Wdrażanie do swobodnej interpretacji ruchowej.

6.       Uwrażliwienie na nastrój w muzyce.

7.       Rozwijanie muzyczno - ruchowej inwencji twórczej dziecka.

8. Wyrabianie umiejętności układania prostych kroków tanecznych.

9. Uwrażliwianie na zmiany dynamiki.

10.Wdrażanie do aktywnego udziału w ćwiczeniach i zabawach ruchowych.

11.   Kształtowanie umiejętności poruszania się na scenie i nawiązania kontaktu wzrokowego z publicznością.

       12.Doskonalenie i rozwijanie  głosów dziecięcych celem uzyskania najpełniejszego ich brzmienia w śpiewie.

13.   Wyrabianie prawidłowej postawy dziecka podczas śpiewu i tańca .

Zespół wokalno - taneczny zaprezentował swe umiejętności na uroczystości Dnia Babci i Dziadka, podczas semestralnego zebrania z rodzicami oraz na choince noworocznej. Dla zespołu zostały zakupione stroje, które sponsorował Sklepik Uczniowski.