Koło literackie - ,,Szlakiem Henryka Sienkiewicza w słowie  i obrazie

– tradycje literackie w naszym regionie" - opiekun: p. Bożena Mojska

 

 

Na zajęcia uczęszcza 15 uczniów z klas Va i Vb. Odbywają się one we wtorki od godz. 13.45 do 14.45. Zajęcia te mają na celu rozwijanie szacunku i wrażliwości młodzieży na piękno literatury polskiej, historię i tradycje literackie naszego regionu.

Wzbogacanie jej szkolnej wiedzy o praktyczne umiejętności: tworzenie małych galerii prac plastycznych, przygotowanie wycieczki od strony technicznej.

Stworzenie uczniom możliwości wykorzystywania technik informacyjnych w pozyskiwaniu informacji i poszerzaniu wiedzy na interesujące tematy.

Tematyka spotkań:

- zapoznanie z tematyką projektu, zainteresowanie postacią i twórczością Henryka Sienkiewicza pisarza związanego z Ziemią Łukowską

- gromadzenie informacji dotyczących życia i twórczości pisarza dostępnych w bibliotece szkolnej i Bibliotece Publicznej w Gręzówce

- wykorzystanie Internetu w pracach kółka, wyszukiwanie stron internetowych i ściąganie plików dotyczących interesującego nas tematu

- przybliżenie postaci literackich występujących w utworach H. Sienkiewicza

- odgrywanie scenek rodzajowych

Maraton filmowy – projekcja fragmentów filmów zrealizowanych na podstawie powieści np. ,,Ogniem i mieczem”,  "Potop", ,,W pustyni i w puszczy", ,,Krzyżacy", ,,Quo vadis".