Koło historyczno – regionalne ,,W poszukiwaniu tradycji’’

- opiekun: Urszula Jurzyk

 

 

Na zajęciach uczniowie poznają historię Gręzówki i najbliższej okolicy oraz kultywują tradycje regionalne. W ramach działalności koła odbywają się zajęcia w plenerze, na których fotografowana jest drewniana zabudowa Gręzówki. Organizowane są także warsztaty kulinarne, w czasie których uczestnicy mają możliwość zapoznania się ze sposobem przygotowania potraw naszego regionu. Poznają też lokalne tradycje, zwyczaje oraz postaci historyczne związane z Podlasiem (szczególną uwagę poświęcono osobie ks. Stanisława Brzóski)