DYREKCJA, NAUCZYCIELE I PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ W GRĘZÓWCE

DYREKTOR -  Leokadia Kozioł

 WICEDYREKTOR -  Regina Hermanowicz

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA

 Anna Bryzek

Jolanta Grzyb

Dorota Józwik

Anna Korlaga

Małgorzata Kozakowska

Elżbieta Mariuszyc

 
SZKOŁA PODSTAWOWA

Zespół  ds. Edukacji Wczesnoszkolnej

 
Zespół Nauczycieli Bloku Humanistycznego

Zespół Nauczycieli Bloku Matematyczno  Przyrodniczego

Zespół Wychowawców

Agnieszka Federczyk

Ewa Grom

Regina Hermanowicz

Krystyna Szczygieł

Regina Olszewska

Dorota Sójka

 

Leokadia Kozioł

Edyta Głuchowska

Urszula Jurzyk

ks. Adam Krasuski

Izabela Król

Tomasz Piros

Agnieszka Prokopowicz

Agnieszka Rzepecka

Hanna Ślusarczyk

Agnieszka Tarasiuk

Magdalena Turemka

Beata Wysokińska

Przemysław Gryczka

Elżbieta Krasuska

Izabela Król

Mirosław Kurek

Joanna Rojewska

Krzysztof Sulej

Hanna Szewczyk

Iwona Wydra

 

 

Edyta Głuchowska

Urszula Jurzyk

Elżbieta Krasuska

Tomasz Piros

Agnieszka Rzepecka

Katarzyna Strzelec

Krzysztof Sulej

Hanna Ślusarczyk

Iwona Wydra

 

 

KATECHECI PEDAGOG LOGOPEDA OPIEKUN

BIBLIOTEKI

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

ks. Adam Krasuski

Magdalena Turemka

 

Katarzyna Strzelec

 

Magdalena Orzeł

 

Izabela Król

 

Agnieszka Federczyk

Edyta Głuchowska

Magdalena Orzeł

 

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Jolanta Cegiełko

Barbara Chmielak

Dorota Goławska

Andrzej Goławski

Joanna Korlaga

Iwona Królak

Elżbieta Kurek

Katarzyna Mróz

Agnieszka Przeździak

Iwona Świętochowska