DYREKCJA, NAUCZYCIELE I PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ W GRĘZÓWCE

DYREKTOR -  Leokadia Kozioł

 WICEDYREKTOR -  Regina Hermanowicz

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA

 Anna Bryzek

Jolanta Grzyb

Dorota Józwik

Anna Korlaga

Elżbieta Mariuszyc

Dorota Sójka

 
SZKOŁA PODSTAWOWA
ZESPÓŁ NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ  ZESPÓŁ NAUCZYCIELI BLOKU HUMANISTYCZNEGO KLAS IV-VIII ZESPÓŁ NAUCZYCIELI  WYCHOWAWCÓW KLAS IV-VIII ZESPÓŁ NAUCZYCIELI BLOKU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO  KLAS IV-VIII

Agnieszka Federczyk

Ewa Grom

Regina Hermanowicz

Małgorzata Kozakowska

Krystyna Szczygieł

Regina Olszewska

 

Leokadia Kozioł

Edyta Głuchowska

Urszula Jurzyk

ks. Adam Krasuski

Izabela Król

Tomasz Piros

Agnieszka Prokopowicz

Agnieszka Rzepecka

Hanna Ślusarczyk

Magdalena Turemka

Beata Wysokińska

 

Edyta Głuchowska

Urszula Jurzyk

Anna Krakowska

Elżbieta Krasuska

Izabela Król

Wioletta Tomaszewska-Peryt

Tomasz Piros

Agnieszka Rzepecka

Katarzyna Strzelec

Hanna Ślusarczyk

 

Przemysław Gryczka

Anna Krakowska

Elżbieta Krasuska

Izabela Król

Mirosław Kurek

Joanna Rojewska

Krzysztof Sulej

Hanna Szewczyk

Iwona Wydra

 

KATECHECI PEDAGOG LOGOPEDA OPIEKUN

BIBLIOTEKI

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

ks. Adam Krasuski

Magdalena Turemka

 

Katarzyna Strzelec

 

Magdalena Orzeł

 

Bożena Mojska

 

Agnieszka Federczyk

Krzysztof Sulej

Magdalena Turemka

 

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Jolanta Cegiełko

Barbara Chmielak

Dorota Goławska

Andrzej Goławski

Joanna Korlaga

Iwona Królak

Elżbieta Kurek

Katarzyna Mróz

Agnieszka Przeździak

Iwona Świętochowska