DYREKCJA, NAUCZYCIELE I PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ W GRĘZÓWCE

DYREKTOR -  Leokadia Kozioł

 WICEDYREKTOR -  Regina Hermanowicz

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA

 Anna Bryzek

Jolanta Grzyb

Dorota Józwik

Anna Korlaga

Elżbieta Mariuszyc

Dorota Sójka

 
SZKOŁA PODSTAWOWA
ZESPÓŁ NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ  ZESPÓŁ NAUCZYCIELI BLOKU HUMANISTYCZNEGO KLAS IV-VII ZESPÓŁ NAUCZYCIELI  WYCHOWAWCÓW KLAS IV-VII ZESPÓŁ NAUCZYCIELI BLOKU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO  KLAS IV-VII

Agnieszka Federczyk

Ewa Grom

Regina Hermanowicz

Małgorzata Kozakowska

Regina Olszewska

Małgorzata Sosnowska

Leokadia Kozioł

Urszula Jurzyk

Izabela Król

Tomasz Piros

Hanna Ślusarczyk

Magdalena Turemka

Beata Wysokińska

Edyta Głuchowska

Urszula Jurzyk

Anna Krakowska

Izabela Król

Wioletta Tomaszewska-Peryt

Agnieszka Rzepecka

Hanna Ślusarczyk

Beata Wysokińska

Przemysław Gryczka

Anna Krakowska

Elżbieta Krasuska

Izabela Król

Mirosław Kurek

Krzysztof Sulej

Hanna Szewczyk

Iwona Wydra

 

GIMNAZJUM
ZESPÓŁ NAUCZYCIELI BLOKU HUMANISTYCZNEGO KLAS I-II ZESPÓŁ NAUCZYCIELI  WYCHOWAWCÓW KLAS I-II ZESPÓŁ NAUCZYCIELI BLOKU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO  KLAS I-II

Edyta Głuchowska

Urszula Jurzyk

ks. Adam Krasuski

Tomasz Piros

Agnieszka Prokopowicz

Agnieszka Rzepecka

Wioletta Tomaszewska-Peryt

 

Elżbieta Krasuska

Joanna Rojewska

Hanna Szewczyk

 

Przemysław Gryczka

Urszula Jurzyk

Elżbieta Krasuska

Joanna Rojewska

Krzysztof Sulej

Hanna Szewczyk

Iwona Wydra

 

KATECHECI PEDAGOG LOGOPEDA OPIEKUNOWIE

BIBLIOTEKI

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

ks. Adam Krasuski

Magdalena Turemka

 

Katarzyna Strzelec

 

Magdalena Orzeł

 

Buczek Magdalena

Izabela Król

 

Agnieszka Federczyk

Edyta Głuchowska

Magdalena Turemka

 

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Jolanta Cegiełko

Barbara Chmielak

Anna Chybowska

Henryk Dołęgowski

Dorota Goławska

Andrzej Goławski

Joanna Korlaga

Iwona Królak

Elżbieta Kurek

Agnieszka Przeździak

Iwona Świętochowska