DYREKCJA, NAUCZYCIELE I PRACOWNICY

ZESPOŁU SZKÓŁ W GRĘZÓWCE

DYREKTOR -  Leokadia Kozioł

 WICEDYREKTOR -  Regina Hermanowicz

 

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA

 Anna Bryzek

Jolanta Grzyb

Dorota Józwik

Anna Korlaga

Elżbieta Mariuszyc

Dorota Sójka

 
SZKOŁA PODSTAWOWA
ZESPÓŁ NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ  ZESPÓŁ NAUCZYCIELI BLOKU HUMANISTYCZNEGO KLAS IV-VI ZESPÓŁ NAUCZYCIELI  WYCHOWAWCÓW KLAS IV-VI ZESPÓŁ NAUCZYCIELI BLOKU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO  KLAS IV-VI

Agnieszka Federczyk

Ewa Grom

Regina Hermanowicz

Regina Olszewska

Urszula Paśnikowska

Krystyna Szczygieł

Leokadia Kozioł

Urszula Jurzyk

Izabela Król

Bożena Mojska

Tomasz Piros

Hanna Ślusarczyk

Magdalena Turemka

Beata Wysokińska

Urszula Jurzyk

Anna Krakowska

Izabela Król

Tomasz Piros

Hanna Ślusarczyk

Beata Wysokińska

Przemysław Gryczka

Anna Krakowska

Elżbieta Krasuska

Izabela Król

Mirosław Kurek

Krystyna Szczygieł

 

GIMNAZJUM
ZESPÓŁ NAUCZYCIELI BLOKU HUMANISTYCZNEGO KLAS I-III ZESPÓŁ NAUCZYCIELI  WYCHOWAWCÓW KLAS I-III ZESPÓŁ NAUCZYCIELI BLOKU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO  KLAS I-III

Edyta Głuchowska

Urszula Jurzyk

ks. Adam Krasuski

Tomasz Piros

Agnieszka Prokopowicz

Agnieszka Rzepecka

Agnieszka Tarasiuk

 

Elżbieta Krasuska

Joanna Rojewska

Agnieszka Rzepecka

Hanna Szewczyk

Iwona Wydra

Urszula Jurzyk

Elżbieta Krasuska

Krzysztof Sulej

Hanna Szewczyk

Iwona Wydra

 

KATECHECI PEDAGOG LOGOPEDA OPIEKUN

BIBLIOTEKI

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

ks. Adam Krasuski

Magdalena Turemka

 

 

Monika Kędziora

 

 

 

Magdalena Orzeł

 

 

 

Bożena Mojska

 

 

 

Edyta Głuchowska

Magdalena Turemka

 

 

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Barbara Chmielak

Anna Chybowska

Henryk Dołęgowski

Dorota Goławska

Andrzej Goławski

Joanna Korlaga

Małgorzata Kozakowska

Iwona Królak

Elżbieta Kurek

Agnieszka Przeździak

Jadwiga Szumilak