Grupa kabaretowa  „Nie Patrzcie Na to” opiekun p. Tadeusz Federczyk

 

 

    Założyliśmy sobie, że nasze spotkania kabaretowe będą spełniać różne  cele, wśród których szczególnie ważne są:

- Rozwijanie zainteresowań literaturą, sztuką

- Rozbudzenie trwałych zainteresowań humanistycznych

-Wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów 
-Rozwijanie wyobraźni i fantazji 
      W październiku zawiązała się grupa uczniów ( w tej chwili jest to 19 osób), która systematycznie ( w każdy czwartek i niektóre soboty) próbuje rozwijać swoje sceniczne zainteresowania.

      Zajęcia rozpoczęliśmy od przeprowadzenia ankiety – poznaliśmy obawy i oczekiwania uczniów związane z przyjściem do szkolnego kabaretu. Ankieta była pomocna przy tworzeniu programu naszych zajęć.

      Spotkania to, mówiąc w dużym skrócie, gry i zabawy integracyjne, ćwiczenia dykcyjne, omawianie zasad zachowania na scenie, próby aktorskie, obserwacja i analiza wybranych fragmentów występów scenicznych różnych grup kabaretowych i teatralnych, elementy wiedzy o historii teatru.

      Ważnym elementem naszych zajęć są próby sceniczne (krótkie etiudy teatralne podczas zajęć) i występy przedstawiane na forum szkoły (Dzień Babci i Dziadka, „Z babcinej kuchni”.

      W tej chwili przygotowujemy się do pierwszego występu poza szkołą. Weźmiemy udział w przeglądzie teatrzyków i kabaretów w Łukowskim Ośrodku Kultury,