Podstawy programowania - szkoła podstawowa    
   

       Program skierowany jest do uczniów klas IV-VI o szczególnych predyspozycjach i umiejętnościach obsługi komputera. Ma na celu rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów informatyką, programowaniem. Zadania realizowane na zajęciach  mają przede wszystkim charakter praktyczny - ćwiczenia przy komputerze, poprzedzone niekiedy krótką pogadanką wprowadzającą, pokazem, instruktażem lub prezentacją z wykorzystaniem sprzętu komputerowego. Uczniowie  zdobywają umiejętności wynikające z coraz większych możliwości zastosowania komputerów i szeroko pojętej technologii informacyjnej oraz kształcą umiejętności logicznego myślenia.

 

opracowanie: Elżbieta Krasuska