Nauka programowania - GIMNAZJUM    
   

       Program skierowany jest do uczniów klas II-III Gimnazjum w Gręzówce o szczególnych predyspozycjach i umiejętnościach obsługi komputera. Ma na celu rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów informatyką, programowaniem, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania. Zadania mają przede wszystkim charakter praktyczny - ćwiczenia przy komputerze, poprzedzone niekiedy krótką pogadanką wprowadzającą, pokazem, instruktażem lub prezentacją z wykorzystaniem sprzętu komputerowego. Na zajęciach uczniowie m.in poznali środowisko pracy i tworzyli projekty w programach  Scratch i Logomocja oraz tworzyli strony internetowe poznając podstawy języka HTML.

 

 

opracowanie: Elżbieta Krasuska