Matematyka prywatnie i w biznesie    
   

       Program „Matematyka prywatnie i w biznesie” został skierowany do uczniów klasy III gimnazjum. Program skupia się na doskonaleniu wiedzy tematycznej ucznia, rozwijaniu jego zainteresowań, kształtowaniu, praktycznych umiejętności i rozwijaniu jego samodzielności w działaniu. Preferowanymi metodami realizacji programu są metody i techniki aktywizujące, a także metody czynnościowe nauczania. Ważne jest, aby wybrane metody sprzyjały osiąganiu celów i realizacji treści, odwoływały się do wiedzy i doświadczeń uczniów, rozbudzały i poszerzały ich zainteresowania. Do każdej ze stosowanych metod wykorzystuje się odpowiednie do omawianego zagadnienia środki dydaktyczne ( przyrządy pomiarowe, modele brył, gry dydaktyczne, komputery, tablety, tablice interaktywne itp.). Najlepszym środkiem do realizacji celów edukacyjnych na zajęciach jest rozwiązywanie zadań problemowych. Stanowią one znakomity trening umysłu, doskonalą i rozwijają umiejętność myślenia, uczą rozumowania i pobudzają wyobraźnię. Ważną rolę w przebiegu zajęć odgrywa dyskusja na temat sposobu rozwiązania zadania. Jest to swego rodzaju „burza mózgów”, gdzie każdy uczestnik przedstawia swoje pomysły na sposób rozwiązania zadania.

Celem zajęć jest nabycie przez uczniów umiejętności wykorzystania matematyki w życiu codziennym. Począwszy od podstawowych zakupów, przez obliczenia procentowe, lokaty, kredyty, podatki, prowadzenie własnej firmy, budowę domu, itp. rzeczy uczniowie uczą się gospodarować pieniędzmi, planować budżet a przede wszystkim funkcjonować w społeczeństwie..

 

opracowanie: Joanna Rojewska