Nasza flora i fauna    
   

       Program przeznaczony jest dla uczniów klasy IV i V szkoły podstawowej, którzy chcą poszerzyć swoje zainteresowania w zakresie przyrody, poznać piękno, walory środowiska, które nas otacza, zrozumieć potrzebę ochrony zasobów przyrody.

            Uczestnictwo w zajęciach daje uczniom możliwość samorealizacji, poznania własnych możliwości, poszerzenia horyzontów, łączenia teorii z praktyką oraz odkrywania tajemnic przyrody na drodze doświadczeń, eksperymentów, pomiarów, obserwowania i wnioskowania. Udział w tym programie ma pobudzić aktywność dzieci, nauczyć umiejętności współpracy w zespole, kształtować właściwe postawy, a przede wszystkim zacieśnić więź człowieka z przyrodą. Głównym celem jest poznanie lokalnej flory i fauny, wokół miejsca zamieszkania, nauki uczniów, a także charakterystycznych regionów Polski.

opracowanie: Izabela Król