The Birth of Jesus Christ    
   

      18 grudnia 2017r. w sali gimnastycznej naszej szkoły, odbyło się spotkanie, którego głównym celem były przedstawienia jasełkowe: pierwsze z nich w języku polskim, drugie w języku angielskim. Uczniowie z klas Va i Vb uczęszczający na Praktyczne zajęcia językowe w ramach programu „Inwestycja w jakość kształcenia w Gminie Łuków" przygotowali dla całej społeczności szkolnej jasełka po angielsku. Piątoklasiści przez kilka tygodni przygotowywali się do występu i nie tylko opanowali swoje role, ale także przy pomocy rodziców, przygotowali piękne stroje. Przedstawili, krótką część artystyczną języku angielskim pt. „The Birth of Jesus Christ” i zaśpiewali kolędę "Silent Night" oraz piosenkę świąteczną "Christmas song".

Następnego dnia Ci sami uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności językowe przed rodzicami. Głównym tematem zajęć były święta Bożego Narodzenia. Głównym punktem programu było przedstawienie jasełkowe w języku angielskim pt. „The Birth of Jesus Christ”, po którym wybrzmiały wyśpiewane życzenia Merry Christmas and a Happy New Year. Celem spotkania było także zdobywanie wiedzy o obszarach anglojęzycznych tj. tradycjach świątecznych w Wielkiej Brytanii jak również w Polsce oraz rozwijanie sprawności językowych z naciskiem na swobodne komunikowanie się. Zajęcia pozwoliły też na rozwijanie zainteresowań uczniów oraz wzbudzanie szacunku dla innej kultury.

opracowanie: Beata Wysokińska