Chemia i biologia na co dzień    
   

       Program skierowany jest do uczniów klas III.

Najważniejsze cele  to :

· popularyzacja chemii oraz umiejętności dostrzegania jej praw w zjawiskach zachodzących w środowisku człowieka,

· poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu biologii i chemii

· zebranie i usystematyzowanie informacji o zjawiskach przyrodniczych, które na co dzień spotykamy w naszym otoczeniu,

 

Podczas wycieczki wokół szkoły uczniowie mieli możliwość obserwacji porostów znajdujących się na drzewach, kamieniach. Zapoznali się z nazwami gatunkowymi oraz w praktyce określali stan środowiska i stopień zanieczyszczenia związkami siarki ( na podstawie skali porostowej).

.

            Na zajęciach uczniowie mają możliwość planowania oraz  wykonywania  eksperymentów i doświadczeń przez co  poszerzają  wiedzę  i umiejętności z zakresu biologii i chemii.

W trakcie realizacji programu  uczniowie wykorzystują nowoczesne technologie takie jak : tablica multimedialna ( wykonując zadań, krzyżówki , które  sprawdzają stopień opanowania informacji ), tablety ( tworzenia prezentacji na wybrane tematy, zbierania opisów i wniosków z doświadczeń , itp.)

opracowanie: Hanna Szewczyk