Dzieje obecnej Szkoły Podstawowej w Gręzówce rozpoczynają się od roku 1916, kiedy to, na mocy rozporządzenia cesarsko niemieckiego naczelnika powiatowego, zobowiązano wójta Gminy Dąbie do możliwie szybkiego rozpoczęcia nauki w Gręzówce. Początkowo nauka odbywała się w wynajętych domach prywatnych. Przełomowy moment w historii Szkoły w Gręzówce nastąpił w latach 20 i 30  tych, kiedy to zapadła decyzja o budowie szkoły.

 

      22 kwietnia 1932 roku rozpoczęto budowę 4 klasowej szkoły powszechnej w Gręzówce. Szkołę oddano do użytku dnia 1 grudnia 1932 roku. W grudniu 1937 roku szkoła uzyskała 2 stopień organizacji. Nosiła odtąd nazwę 3 klasowa Szkoła Powszechna w Gręzówce II stopnia. 1 września 1966 roku wprowadzono 8 klasową szkołę podstawową. Przejście na ośmioletnie nauczanie odbywało się w ciągu 2 lat. Z chwilą przybycia do Szkoły Podstawowej w Gręzówce nowego dyrektora Janusza Kozioła zaczęto czynić przygotowania do rozpoczęcia budowy nowego budynku szkolnego. Dnia 27 kwietnia 1986 roku powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Gręzówce. W roku szkolnym 1992/93, dzięki staraniom dyrektora szkoły Janusza Kozioła i mieszkańców wsi, oddano pierwszą część szkoły. Dzieci rozpoczęły naukę w nowej szkole, dobrze wyposażonej w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Drugą część szkoły oddano w roku szkolnym 1993/94, a salę gimnastyczną i świetlicę w roku szkolnym 1994/95.

 

 

 

W 1996 roku dyrektor szkoły przedstawił projekt uchwały Rady Gminy w Łukowie o utworzeniu Zespołu Szkół w Gręzówce, do którego należy Szkoła Podstawowa w Gręzówce oraz Samorządowe Przedszkole. Projekt ten został zaopiniowany pozytywnie. W związku z wprowadzeniem reformy oświaty od 1 września 1999 roku na bazie istniejącego już Zespołu Szkół w Gręzówce - Przedszkole i Szkoła Podstawowa - utworzono Gimnazjum.  Od stycznia 1999 roku placówką kieruje pani Leokadia Kozioł. Funkcję wicedyrektora pełni pani Regina Hermanowicz.