Tablica interaktywna jest narzędziem do przeprowadzenia ciekawej lekcji z wykorzystaniem różnorodnych programów interaktywnych, gier i materiałów multimedialnych. Dzięki tak prowadzonym zajęciom uczniowie są zainteresowani i bardziej angażują się w lekcję. Nauczyciele przygotowując się do zajęć korzystają też z gotowych i bezpłatnych materiałów dostępnych na poniższych stronach:

http://pisupisu.pl- język polski

https://www.ang.pl- język angielski

https://www.matzoo.pl - matematyka

https://learningapps.org - ćwiczenia interaktywne

https://klikankowo.jimdo.com- interaktywne pomoce dla klas I - III