Podsumowanie projektu "Inwestycja w jakość kształcenia w Gminie Łuków"

   
 

 

W czerwcu 2019r. zakończyła się realizacja zajęć pozalekcyjnych z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Inwestycja w jakość kształcenia w Gminie Łuków”. W ramach programu w  naszej szkole  realizowane były min. Praktyczne zajęcia językowe, których głównym celem było nabycie umiejętności komunikacji w języku angielskim.  Wśród wielu innych zajęć była też grafika komputerowa, w czasie której powstawały prace dotyczące naszej szkoły, sposobów spędzania czasu wolnego czy kultury krajów anglojęzycznych . Szczegółowe działania przedstawia poniższy folder, specjalnie przygotowany na zakończenie projektu.

 

 

  opracowanie folderu: B. Wysokińska

   
 

           powrót...