Wyjazd do Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach

   
 

 

8  listopada 2018 roku uczniowie klas 8a i 8b Szkoły Podstawowej w Gręzówce uczestniczyli w warsztatach zawodoznawczych  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach. W ramach zajęć młodzież zapoznała się z pracą urzędu oraz rodzajem spraw, którymi się   zajmuje. Uczniowie rozpoznawali swoje zdolności i predyspozycje zawodowe podczas zadań ćwiczeniowych. Rozwiązywali test preferencji i określenia typ osobowości zawodowych według Hollanda. Wyniki testu wskazały nazwy zawodów i kierunków dalszego kształcenia pasujących do osobowości ucznia. Ósmoklasiści  z zainteresowaniem obejrzeli  prezentację multimedialną ukazująca najbardziej popularne zawody wśród młodzieży oraz specjalności, jakich najczęściej poszukują obecnie pracodawcy. Doradca zawodowy przedstawił uczniom  perspektywy zawodowe  w naszym kraju oraz rokowania na przyszłość.  Zajęcia warsztatowe przygotowywały młodzież do wyboru dalszego kierunku kształcenie oraz realizowały elementy podstawy programowej z wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie  obejrzeli  również film pt.: ,,Dywizjon 303. Historia prawdziwa" w kinie Helios.

  opracowanie: E. Głuchowska, A. Rzepecka

   
 

           powrót...