Flora i fauna w czterech porach roku - jesień

   
 

 

Uczestnicy zajęć przyrodniczych ,,Nasza flora i fauna”, realizowanych w ramach projektu ,,Inwestycja w jakości w Gminie Łuków”,  obserwowali faunę i florę ekosystemu leśnego podczas wycieczki do Jaty w dniu 18.10.2018r. Podziwiali zmiany w przyrodzie jesienią oraz zbierali dary lasu  na zajęcia laboratoryjne. W czasie bezpośredniej obserwacji  oceniali stan środowiska, analizowali wpływ człowieka na kształtowanie krajobrazu i  podziwiali piękno otaczającej przyrody.

 

  opracowanie: K. Szczygieł

   
 

           powrót...