Jest jedna forma wyrażania sympatii nauczycielowi: uczenie się

                                                                                      J. Kurczab

   
 

 

15 października 2018 roku w naszej szkole świętowaliśmy przypadający na 14 października Dzień  Edukacji  Narodowej. W ten sposób świętujemy kolejne rocznicę ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej, która powstała 14 października 1773 roku z inicjatywy króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. W  Dniu Nauczycielauczniowie i ich rodzice wyrażają swoją wdzięczność pedagogom i innym pracownikom szkoły za ich trud i poświęcenie. Głównym punktem obchodów Dnia Edukacji Narodowej była uroczysta akademia. którą swoją obecnością zaszczycili przybyli goście : wice wójt Gminy Łuków – pan Wojciech Szczygieł, przedstawicielka Rady Rodziców – Elżbieta Korlaga, emerytowani pracownicy oraz  rodzice i  uczniowie naszej placówki. Po zakończeniu części artystycznej , która w humorystyczny sposób przedstawiła życie szkoły, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Anna Przeździak złożyła serdeczne życzenia zgromadzonym gościom i  pracownikom szkoły. Pozostali członkowie samorządu wręczyli kwiaty. Do życzeń dołączyli się również goście.

Na zakończenie pani dyrektor Leokadia Kozioł oraz pan wice wójt Wojciech Szczygieł wręczyli nagrody wyróżnionym nauczycielom.

.

 

  opracowanie: U. Jurzyk

   
 

           powrót...