Szkolny Tydzień Bezpieczeństwa

   
 

 

Głównym celem realizacji programu był wzrost świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wśród dzieci i ich rodziców, ochrona przed zagrożeniami. Staraliśmy się, aby nasi uczniowie nabyli wiedzę o bezpieczeństwie, zdrowiu oraz nauczyli się umiejętności niezbędnych dla kształtowania właściwych postaw i zachowań.

Poniedziałek

Rozpoczął się w naszej szkole Tydzień Bezpieczeństwa. Zgodnie z zaplanowanym dniem dzieci i młodzież zapoznawali się z zasadami bezpiecznego zachowywania się podczas różnych życiowych sytuacji. Na korytarzach szkoły zawieszone zostały etykietki
z bezpiecznymi radami, z którymi uczniowie mogli się zapoznawać. Przy sekretariacie również zaprezentowana została kolorowa dekoracja z obrazami zachowania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach. Uczniowie klas młodszych nauczyli się piosenki „Przepisowy ruch drogowy”, którą później wspólnie odśpiewali na spotkaniu z policjantem.

Tego dnia uczniowie klas I – III oraz klas IV – VIII spotkali się z funkcjonariuszem Policji Wydziału Ruchu Drogowego, które poświęcone było profilaktyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Uczniowie klas starszych w tym samym czasie obejrzeli wraz z wychowawcami prezentację multimedialną o zagrożeniach związanych z zażywaniem środków odurzających, w tym
o narkotykach, alkoholu, papierosach, dopalaczach.

Dzień ten upłynął nam pod znakiem koloru niebieskiego. Uczniowie i nauczyciele zaakcentowali znaczenie tego dnia ubraniem w kolorze niebieskim.

Wtorek

Dzisiejszego dnia każdy uczeń mógł poszerzyć wiedzę w zakresie bezpieczeństwa. Zostały zaprezentowane gazetki tematyczne, na których uczniowie mogli zapoznać się z zasadami bezpiecznego zachowywania się podczas różnych życiowych sytuacji. Na korytarzach szkoły zawieszone zostały rysunkowe kodeksów z bezpiecznymi radami, kolorowanymi przez uczniów klas I – III SP.


Zgodnie z planem odbył się również konkurs plastyczny dla uczniów klas I – III, a popołudniu dla klas IV – VI - ramach Tygodnia Bezpieczeństwa - pod hasłem „Bezpieczne dziecko- bezpieczny uczeń”.

Środa

Odbyło się spotkanie uczniów klas VIII oraz III Gimnazjum z policjantami z Wydziału do Spraw Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Łukowie oraz dzielnicowym p. Krzysztofem Wołoszką. Podczas spotkania z funkcjonariuszami policji uczniowie dowiedzieli się jak unikać zagrożeń związanych z wiekiem dorastania, co to są czyny karalne, jakie są obowiązki świadka czynów zabronionych oraz jak dbać o własne bezpieczeństwo. Omawiane były również następujące zagadnienia: kiedy odpowiadamy za swoje postępowanie, przejawy oraz przykłady demoralizacji, czyny karalne, korzystanie z internetu i portali społecznościowych, użytkowanie telefonów komórkowych, zamieszczanie informacji i pobieranie plików z internetu, uczęszczanie do szkoły i zasady przyjęcia do szkół ponadgimnazjalnych  w zależności od dobrej czy złej opinii danej osoby z poprzedniej placówki, kary sądowe, izolacja od środowiska, czyli placówki opiekuńczo-wychowawcze, socjalizacja i prawidłowe wychowanie. Ponadto uczniowie zostali uświadomieni o tym, że od 13 roku życia odpowiadają za swoje czyny i ponoszą ich konsekwencje. Elementy profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej przekazane były podczas wyżej wymienionej prelekcji w sposób dostosowany do przedziału wiekowego odbiorców tak, aby nie stanowiły formy zachęty czy instruktażu. Młodzież została poinformowana o zagrożeniach wynikających z zażywania i rozprowadzania narkotyków, spożywania alkoholu oraz konsekwencjach zdrowotnych i prawnych takiego postępowania. Funkcjonariusz policji omówił gimnazjalistom skutecznie prowadzenie rozmów w sytuacjach, gdy ktoś namawia ich do popełnienia przestępstwa czy wykroczenia, a przede wszystkim, jaki wpływ ma popełnienie czynu karalnego na ich dalsze dorosłe życie.

Na zakończenie spotkania uczniowie złożyli serdeczne podziękowanie prowadzącemu
za ciekawą i interesującą prelekcję, z której wynieśli wiele cennych informacji.

 

Czwartek

Podczas dzisiejszego dnia uczniowie klas młodszych ze sporym zainteresowaniem przybyli oglądać bajki animowane o tematyce bezpieczeństwa.

Starsi uczniowie klas VII – VIII, SP III Gimazjum uaktywniali swoje zdolności w konkursie plastycznym pod hasłem „Bezpieczne dziecko- bezpieczny uczeń”. Poza rozwijaniem
i pobudzeniem wyobraźni oraz kreatywności twórczej, ważnym celem przeprowadzenia konkursu było
uwrażliwienie na krzywdę i zło oraz potrzeby drugiego człowieka oraz promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od używek.

Ważnym elementem dnia był udział w szkoleniu przeprowadzonym przez ratownika medycznego. Celem zajęć przeprowadzonych przez wykwalifikowanego ratownika było przygotowanie uczniów do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

Podczas spotkania uczniowie uczyli się jak należy sprawdzać u człowieka przytomność, oddech i tętno oraz w jaki sposób można pomóc osobie poszkodowanej zanim przyjedzie zespół ratownictwa medycznego. Dużym zainteresowaniem  uczniów cieszyły się wskazówki związane z masażem serca i sztucznym oddychaniem oraz ćwiczenia praktyczne na fantomie.

 Piątek

Podsumowanie Tygodnia Bezpieczeństwa. Na korytarzu szkolnym zorganizowana została wystawa prac uczniów naszej szkoły, która wzbudziła szerokie zainteresowanie uczniów
i rodziców. Przeprowadzony został apel podsumowujący cały tydzień, na którym zostały zaprezentowane rady dotyczące bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach życiowych. Za udział w konkursach rozdane zostały  nagrody, ufundowane przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Gminie Łuków.

Wnioski z realizacji tego Tygodnia są takie, że o bezpieczeństwie zawsze warto mówić
i należy często powtarzać uczniom nawet informacje już im znane. Ale zawsze należy wykorzystywać okazje, aby tak ważną wiedzę utrwalać.

Wszystkim uczniom, wychowawcom, nauczycielom dziękuję za zaangażowanie i pomoc.

 

  opracowanie: K. Strzelec

   
 

           powrót...