Uczniowie naszej szkoły na sesji naukowej Polskiego Towarzystwa Geologicznego

   
 

 

Przedstawiciele naszego gimnazjum wzięli udział w sesji przygotowanej w ramach 86 Zjazdu  Polskiego Towarzystwa Geologicznego, który odbył się w Klimkach. Główna tematyka zjazdu związana była z geologią i geoturystyką północno-wschodniej części Polski. Dużo uwagi poświęcono również  skamieniałościom amonitów z okolicy Łukowa, jakie znajdują się w krach jurajskich pozostawionych przez lądolód. Na początku sesji prezes Zarządu Głównego PTG wręczył  jednorazowe „stypendium amonitowe” uczennicy naszego zespołu Annie Przeździak za wyróżniające się zainteresowanie naukami przyrodniczymi..

 

  opracowanie: U. Jurzyk

   
 

           powrót...