Nauka i dobra zabawa

   
 
 

19 października 2017r. uczniowie klas czwartych pojechali na wycieczkę do Siedlec, gdzie w pierwszej kolejności obejrzeli film ,,Tarapaty". Następnie w Muzeum Regionalnym  zwiedzili archeologiczną część ekspozycji, która  przybliżyła im najdawniejsze zwyczaje nieznanej historii regionu. Poznali  najwcześniejsze ślady osadnictwa pradziejowego odkrytego w okolicach Siedlec, datowane na schyłek starszej epoki kamienia. Zapoznali się również z wystawami  pt: „Narzędzia i broń epoki kamienia”, „Kiedy słońce było bogiem - zwyczaje pogrzebowe w pradziejach”, „Życie codzienne w średniowieczu”.  

       Największym zainteresowaniem cieszyła się lekcja muzealna poświęcona wsi podsiedleckiej, w czasie której uczniowie obejrzeli wystawę zawierającą  zbiór przedmiotów użytkowanych w wiejskich domach z  okolicy Siedlec.  Wsie te, w porównaniu do innych regionów, były uboższe, bo położone na słabych, piaszczystych glebach. „Laski, piaski i karaski” to rymowanka celnie określająca nie tylko charakterystyczny pejzaż okolic Siedlec, wskazuje także na to, że są to ziemie z trudem żywiące swoich gospodarzy. Między innymi z tego powodu dłużej niż w innych stronach zachowała się na wsi ludowa kultura tradycyjna: rzemiosło i rękodzieło ludowe - bednarstwo, kowalstwo, tkactwo i folklor. Do połowy XX w. obecne były w życiu wsi także doroczne zwyczaje i obrzędy ludowe.

Wycieczkę tradycyjnie zakończył pobyt w Mc. Donaldzie. Do szkoły wszyscy wrócili zadowoleni i w radosnych nastrojach.

 

 

 

 

  opracowanie: E. Głuchowska

   
 

                       powrót...