"Jak to ze lnem było"

DZIECI NA WARSZTATACH MUZEALNYCH W ŁUKOWIE I TURZYCH ROGACH

   
 

Dnia 21.11.2017 r. uczniowie klasy II „A” Szkoły Podstawowej w Gręzówce oraz dzieci z przedszkola z grupy 5-6 latków wzięły udział w warsztatach organizowanych przez Muzeum Regionalne w Łukowie „Jak to ze lnem było”, połączonych z wycieczką do olejarni Roberta Janowskiego w Turzych Rogach. Głównym celem wydarzenia było przybliżenie dawnych sposobów obróbki lnu, procesu wykonywania tkaniny lnianej oraz tłoczenia oleju      z nasion lnu.

Pierwszym etapem wycieczki była wizyta w olejarni Roberta Janowskiego w Turzych Rogach, podczas której dzieci przyglądały się produkcji oraz brały czynny udział w tłoczeniu oleju lnianego. Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na degustację różnych rodzajów olejów roślinnych.

Kolejnym punktem programu była wizyta w Muzeum Regionalnym w Łukowie,         w której dzieci miały możliwość udziału w  prelekcji połączonej z emisją filmu, pt. „Len”, ukazującego tradycyjny sposób obróbki lnu od zasiania ziarna do uszycia koszuli. Ponadto dzieci zwiedziły wystawę etnograficzną „W polu i zagrodzie”. Największym zainteresowaniem, cieszyły się narzędzia związane z obróbką lnu.

 

 

Opracowanie: M. Sosnowska

"Jak to ze lnem było"

 

Dnia 27.10.2017 r. uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Gręzówce wzięły udział w warsztatach muzealnych w Muzeum Regionalnym w Łukowie pt. „Jak to ze lnem było”, które poprzedziła wycieczka do olejarni Pana Roberta Janowskiego w Turzych Rogach. Zwiedzanie olejarni połączone było z degustacją naturalnych olejów roślinnych. Pan Robert przybliżył wszystkim jakie właściwości lecznicze ma zastosowanie różnego rodzaju olejów. Główną atrakcją była produkcja oleju z ziaren dyni – dzieci z zainteresowaniem uczestniczyły w tym procesie ciągle zadając pytania. W nagrodę wszyscy otrzymali ziarna z dyni.

       Drugim etapem warsztatów w Muzeum Regionalnym w Łukowie była prelekcja połączona z emisją filmu pt. „Len”, ukazującego tradycyjny sposób obróbki lnu od zasiania ziarna do uszycia koszuli. Uczniowie zwiedzili także wystawę etnograficzną  „W polu i zagrodzie” – narzędzia związane z obróbką lnu.

Głównym celem wycieczki edukacyjnej było przybliżenie dawnych sposobów obróbki lnu, procesu wykonywania tkaniny lnianej oraz tłoczenia oleju z nasion lnu.

 

 

  opracowanie: A. Federczyk, R. Olszewska, M. Kozakowska

   
 

                       powrót...