Warsztaty z planowania kariery zawodowej

   
 
 

12 grudnia 2017 roku uczniowie klas IIIa Gimnazjum w Gręzówce uczestniczyli w warsztatach z planowania kariery zawodowej  w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Siedlcach.

       Uczniowie rozpoznawali swoje zdolności i predyspozycje zawodowe podczas zadań ćwiczeniowych. Rozwiązywali test preferencji i określenia typ osobowości zawodowych według Hollanda. Wyniki testu wskazały nazwy zawodów i kierunków dalszego kształcenia pasujących do osobowości ucznia. Trzecioklasiści z zainteresowaniem obejrzeli  prezentację multimedialną ukazująca najbardziej popularne zawody wśród młodzieży oraz specjalności, jakich najczęściej poszukują obecnie pracodawcy. Doradca zawodowy przedstawił gimnazjalistom perspektywy zawodowe  w naszym kraju oraz rokowania na przyszłość.

Zajęcia warsztatowe przygotowywały młodzież do wyboru dalszego kierunku kształcenie oraz realizowały elementy podstawy programowej z wos-u oraz zagadnienia z programu profilaktycznego i wychowawczego szkoły.

 

 

 

  opracowanie: E. Głuchowska

   
 

                       powrót...